11. Praca – podstawowe słownictwo angielskie; Work – Basic English Vocabulary

4.4  5    46 フィッシュ    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
być zbyt nisko opłacanym
Nauczyciele są nisko opłacani w wielu krajach.
学び始める
to be underpaid
Teachers are underpaid in many countries.
pracownik fizyczny, robotnik
Pracodawcy mają problem w znalezieniu pracowników fizycznych.
学び始める
physical worker
Employers are having trouble finding physical workers nowadays.
rozmowa kwalifikacyjna
David został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.
学び始める
job interview
David has been invited for the job interview.
bezrobotny
Tomek jest w tej chwili bezrobotny.
学び始める
bezrobotny 英語で
unemployed
Tom is currently unemployed.
praca na pełnym etacie
Mary pracuje na pełnym etacie w miejscowym sklepie spożywczym.
学び始める
full-time job
Mary has a full-time job at the local grocery.
stała praca
Czy możesz mi pomóc znaleźć stałą pracę?
学び始める
permanent job
Can you help me find a permanent job?
niewymagająca praca
Nowa praca Adama jest łatwa i niewymagająca.
学び始める
undemanding job
Adam's new job is easy and undemanding.
+39 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Podstawowe słownictwo angielskie"
(合計で 1,721 フィッシュ)

無料でコースを試す

このコースには、以下の一連のフィッシュも含まれています。

08. Części ciała – podstawowe słownictwo angielskie; Parts of the body – Basic English VocabularyZwierzęta – podstawowe słownictwo angielskie; Animals – Basic English Vocabulary13. Kultura – podstawowe słownictwo angielskie; Culture – Basic English Vocabulary03. Rodzina – podstawowe słownictwo angielskie; Family – Basic English Vocabulary08. Zdrowie – podstawowe słownictwo angielskie; Health – Basic English Vocabulary07. Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo angielskie; Food and Drink – Basic English VocabularyKolory i kształty – podstawowe słownictwo angielskie; Colours and Shapes – Basic English Vocabulary01. Ubrania – Clothes04. Edukacja – podstawowe słownictwo angielskie; Education – Basic English Vocabulary10. Sport – podstawowe słownictwo angielskie; Sport – Basic English Vocabulary06. Środki transportu – podstawowe słownictwo angielskie; Means of Transport – Basic English Vocabulary11. Zawody – podstawowe słownictwo angielskie; Professions – Basic English VocabularyNarodowości – podstawowe słownictwo angielskie; Nationalities – Basic English VocabularyPopularne czasowniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Verbs – Basic English Vocabulary02. Dom i meble – podstawowe słownictwo angielskie; Home and Furniture – Basic English Vocabulary07. Gotowanie – podstawowe słownictwo angielskie; Cooking – Basic English VocabularyPrzymiotniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Adjectives – Basic English Vocabulary;12. Zakupy – podstawowe słownictwo angielskie; Shopping – Basic English Vocabulary;Czas – podstawowe słownictwo angielskie; Time – Basic English VocabularyZwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo angielskie; Polite Phrases – Basic English Vocabulary06. Państwa i kontynenty – podstawowe słownictwo angielskie; Countries and Continents – Basic English Vocabulary05. Pogoda – podstawowe słownictwo angielskie; Weather – Basic English Vocabulary14. Państwo i społeczeństwo – podstawowe słownictwo angielskie; State and Society – Basic English Vocabulary07. Owoce – podstawowe słownictwo angielskie; Fruits – Basic English Vocabulary04. Przybory szkolne – podstawowe słownictwo angielskie |School Equipment – Basic English VocabularyNazwy świąt – podstawowe słownictwo angielskie; Holidays – Basic English Vocabulary07. Warzywa – podstawowe słownictwo angielskie; Vegetables – Basic English Vocabulary03. Zabawki i zabawy – podstawowe słownictwo angielskie; Toys and Plays – Basic English Vocabulary01. Wygląd – podstawowe słownictwo angielskie; Appearance – Basic English Vocabulary01. Uczucia – podstawowe słownictwo angielskie; Feelings – Basic English Vocabulary01. Cechy charakteru – Traits of Character05. Rośliny – podstawowe słownictwo angielskie; Plants – Basic English Vocabulary05. Geografia – podstawowe słownictwo angielskie |Geography – Basic English Vocabulary06. Wakacje – podstawowe słownictwo angielskie; HolidaysHotel – podstawowe słownictwo angielskie; Hotel – Basic English VocabularyLotnisko – podstawowe słownictwo angielskie; Airport – Basic English VocabularyOchrona środowiska – podstawowe słownictwo angielskie; Ecology – Basic English Vocabulary03. Codzienne czynności – podstawowe słownictwo angielskie; Daily Routines – Basic English Vocabulary05. Miasto – podstawowe słownictwo angielskie; City – Basic English VocabularyLiczebniki porządkowe - podstawowe słownictwo angielskie; Ordinal Numbers – Basic VocabularyZaimki pytające - podstawowe słownictwo angielskie; Interrogative Pronouns - Basic English Vocabulary09. Komputery i Internet – podstawowe słownictwo angielskie; Computers and Internet – Basic English Vocabulary

コメント:

aga 彼は書きました: 2010-12-30 08:13:50
dzieki ;)

andrzejwiszowaty 彼は書きました: 2011-10-30 20:20:36
OK

コメントを投稿するにはログインする必要があります。