300 mest använda adjektiv på engelska 126 - 150

4  1    25 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
hög
om musik, ljud
Stäng av den höga musiken, jag försöker att lära!
学び始める
loud
Turn off that loud music, I'm trying to study!
otäck
Jimmy är mycket otäck.
学び始める
nasty
Jimmy is very nasty.
olycklig
Jag har varit olycklig hela mitt liv.
学び始める
unhappy
I've been unhappy my whole life.
duktig
Din son är riktigt duktig.
学び始める
clever
You son is really clever.
modest
Var modest och ödmjuk.
学び始める
modest
Be modest and humble.
bar
Han besegrade en björn med bara händer.
学び始める
bare
He beat a bear with bare hands.
reserv
Ha alltid reservbatterier till hands.
学び始める
spare
Always have some spare batteries handy.
+18 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"300 mest använda adjektiv på engelska"
(合計で 300 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。