33 Personal finance

 0    28 フィッシュ    orskab
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
keep afloat
学び始める
utrzymać się na powierzchni
supplement one's income
学び始める
uzupełnić dochód
source of income
学び始める
źródło dochodu
open a current account
学び始める
założyć rachunek bieżący
get into debt
学び始める
wpaść w długi
clear one's debt
学び始める
spłacić swój dług
cut down on luxuries
学び始める
ograniczyć luksusy
run up huge debts
学び始める
popaść w ogromne długi
make a payment
学び始める
dokonać płatności
agreed credit limit
学び始める
uzgodniony limit kredytowy
borrow heavily
学び始める
pożyczać dużo
ourstanding debts
学び始める
zaległe długi
pay back loans
学び始める
spłacić pożyczki
run up an overdraft
学び始める
popaść w duży debet
financial dispute
学び始める
spór finansowy
credit-card fraud
学び始める
oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej
identity theft
学び始める
kradzież danych osobowych
spent a fortune
学び始める
wydać fortunę
run up a bill
学び始める
zrobić dług
falsify records
学び始める
fałszować dane
fraudulent claims
学び始める
fałszywe roszczenia
put down a deposit
学び始める
wpłacić kaucję
interest rates
学び始める
stopy procentowe
default on payments
学び始める
nie spłacić płatności
call in loans
学び始める
zażądać spłaty pożyczek
write off debts
学び始める
umorzyć długi
backer
学び始める
sponsor
cost-cutting measures
学び始める
redukcjia kosztów

コメントを投稿するにはログインする必要があります。