5. 7 października 2019 - homefun

 0    26 フィッシュ    ewelinajastrzab
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
rywalizacja
学び始める
rivalry
napięcie
Jest między wami napięcie.
学び始める
tension
There is a tension between you.
nic dziwnego,
学び始める
no wonder
mimo że / chociaż / pomimo
学び始める
although
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
学び始める
to share
I'm sharing the flat with four French students.
schludny, porządny
学び始める
tidy
buntowniczy, nieposłuszny
学び始める
rebellious
dusić się
学び始める
suffocate
narzuty na łóżko
学び始める
bedcovers
wpływ, wywierać wplyw na
学び始める
influence
postawa/podejście, nastawienie
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
学び始める
attitude
Attitude to work is most important!
w kierunku / w stronę / do
学び始める
towards
wartość, cenic, doceniac
学び始める
value
walka, walczyć
学び始める
fight
podziwiać
学び始める
admire
bardzo
学び始める
greatly
szkoła z internatem
学び始める
boarding school
chodzi o to, że
学び始める
the thing is
dorosłych (dorośli)
学び始める
adults
gromadzenie, zgromadzenie
学び始める
a gathering
przynajmniej częściowo
学び始める
at least partly
opuszczać
学び始める
go off
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
学び始める
responsible
I'm responsible for the key clients.
spokrewniony
学び始める
relative
świadomy czegoś
学び始める
aware
świadomy, przytomny
学び始める
conscious

コメントを投稿するにはログインする必要があります。