angielski odc.2

 0    114 フィッシュ    dziq77
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
elita
学び始める
elite
niepisana reguła
学び始める
unwritten rule
ukończyć uniwersytet
学び始める
graduate from the university
dyplom
学び始める
diploma
uznany
学び始める
renowned
wysoka pozycja
学び始める
high position
najwyżwszy prestiż
学び始める
the highest prestige
absolwent
学び始める
graduate
wysoka pozycja inne
promienująca pozycja
naukowiec
学び始める
prominent position
ostatnie statystyki
学び始める
recent statistics
wyższy użednik
学び始める
senior clerk
ministerstwo spraw zagranicznych
学び始める
Ministry of Foreign Affairs
przedstawiciel
学び始める
representative
stopień naukowy
学び始める
academic degree
wydział
学び始める
faculty
dochodowa praca
学び始める
profitable work
podstawowe znaczenie w sensie podstawowy cel?
学び始める
primary importance
stary szkolny krawat
学び始める
old school tie
wysoki urząd
学び始める
high office
ekskluzywna szkoła
学び始める
exclusive school
pokryte bluszczem
学び始める
ivy covered
porównywalny
学び始める
comparable
poziom nauczania
学び始める
standards of teaching
końcowy egzamin
学び始める
final exam
dyrektor generalny
学び始める
general director
zatrudniać
zareczyć
学び始める
to engage
być popierany przez
学び始める
to be endorsed by
lukratywna posada
praca
właściciel firmy
学び始める
lucrative job
potomek
学び始める
offspring
ważna osobistość, vip
学び始める
important person, vip
egzaminy wstępne
学び始める
entrance exams
wpływowi przyjaciele
学び始める
influential friends
powiązania towarzyskie
学び始める
social connections
komisja egzaminacyjna
学び始める
examining board
faworyzować wyróżniać
学び始める
to discriminate in favour
uprzywilejowany
学び始める
privileged
byc przyjętym
学び始める
to be admitted
zwrócić na siebie uwagę
学び始める
to make oneself conspicuous
zdołać
学び始める
manage
dostać sie na harward
学び始める
to get to Harvard
właścicel
学び始める
owner
człowiek zawdzieczający wszysto samem sobie
学び始める
self-made man
student na ostatnim roku
学び始める
senior
rok akademicki
学び始める
academic year
zostać przyjetym na studia
学び始める
to get a place at a university
student pierwszego roku
学び始める
freshman
student drugiego roku
学び始める
sophomore
uzyskać tytuł
学び始める
to do a degree
ciemne strony
学び始める
dark sides
ostatnie badania
学び始める
recent survey
odsłaniać
学び始める
reveal
awersja
学び始める
aversion
leniwy
学び始める
lazy
niezdyscyplinowany
学び始める
undisciplined
niesprawiedliwy
学び始める
unjust/unfair
utożsamiać
学び始める
identify
skarżyć sie
学び始める
complain
surowy
学び始める
crude/strict
subiektywny
学び始める
subjective
złośliwy
学び始める
malicious
ośmieszyć
学び始める
to ridicule
obmawiać, oczerniać
学び始める
slander, /denigrate
byc oskarżonym o
学び始める
to be accused of
wywierać
学び始める
exert
silna presja umysłowa
学び始める
strong mental pressure
zdławić czyjąś indywidulaność
学び始める
to stifle someone's individuality
notować
学び始める
take notes
tuman
学び始める
addle-head
równy
学び始める
equal
mieć wlasne zdanie
学び始める
to have one's own opinion
winić
学び始める
blame
twierdzić
学び始める
claim
przemoc
学び始める
violence
radzić sobie
学び始める
to cope with
zachęcać
学び始める
encourage
szanować
学び始める
respect
siła, z którą należy się liczyć
学び始める
force to be reckoned with
zastraszyć
学び始める
intimidate
terroryzować
学び始める
terrorize
bezsilny
学び始める
powerless
koleg
学び始める
fellow
niepokoic
学び始める
harass
ofiara
学び始める
victim
groźne zachowanie
学び始める
threatening behavior
wyrządzać krzywdę
学び始める
to inflict harm
obrażenia ciała
学び始める
bodily harm
pobić
学び始める
beat up
zbić pasem
学び始める
to trash with a hose/belt
wyłudzić coś od kogos
学び始める
to beguile sb out of sth
narkotyki
学び始める
drugs
używanie narkotyków
学び始める
drug use
niewiarygodny
学び始める
incredible
nastolatek
学び始める
teenager
nacisk rówieśników
学び始める
peer pressure
ciekawość
学び始める
curiosity
nabyć przyzwyczajenie, nałóg
学び始める
to catch a habit, addiction
uzależnienie od narkotyków
学び始める
drug addiction
sprzedawca narkotyków
学び始める
drug dealer
handel narkotykami
学び始める
drug trafficking
rynek zbytu
学び始める
ready market
rozprowadzać
学び始める
distribute
biała trucizna
学び始める
white poison
dostarczać narkotyki
学び始める
deliver drugs
slabe stosunki
学び始める
poor relations
terroryzm szkolny
学び始める
school terrorism
dziwne, budzące zdziwieni
学び始める
surprising
zło konieczne
学び始める
necessary evil
niechęć do szkoły
学び始める
reluctance to school
niechetnie chodzić do szkoły
学び始める
reluctant to go to school
znosić męczarnie
学び始める
suffer torment
brutalność
学び始める
brutality
demoralizacja
学び始める
demoralization
znęcać sie nad słabszymi
学び始める
bully
szkolna szajka
学び始める
school gang

コメントを投稿するにはログインする必要があります。