Αστικό λεωφορείο - City bus

 0    16 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
εισιτήριο
学び始める
fare
καθημερινές
学び始める
weekdays
γραμμή λεωφορείου
学び始める
bus line
κιόσκι
Είναι δυνατόν να αγοράσω τα εισιτήρια στο κιόσκι;
学び始める
kiosk
Is it possible to buy the tickets in the kiosk?
εισιτήριο μονής διάβασης
Δύο εισιτήρια μονής διάβασης, παρακαλώ.
学び始める
single ticket
Two single tickets, please.
Σε ποια στάση θα πρέπει να κατέβω;
学び始める
Which stop should I get off at?
αστικό λεωφορείο
学び始める
city bus
+9 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ"
(合計で 417 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。