Badania i odkrycia

 0    53 フィッシュ    julia7729
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
analiza
学び始める
analysis
wniosek
学び始める
conclusion
związek, połączenie
学び始める
connection/link
odkrycie
学び始める
a discovery
dowody
学び始める
evidence
eksperyment
学び始める
experiment
hipoteza
学び始める
hypothesis
wynalazek
学び始める
an invention
wynalazca
学び始める
an inventor
wiedza
学び始める
knowledge
obserwacja
学び始める
observation
zapis, dokumentacja
学び始める
record, documentation
badania
学び始める
research / study
wyniki badań
学び始める
research / study results
badacz
学び始める
researcher
nauka
学び始める
science
naukowy
学び始める
scientific
czasopismo naukowe
学び始める
scientific journal
prawo naukowe
学び始める
scientific law
metoda naukowa
学び始める
scientific method
teoria naukowa
学び始める
a scientific theory
naukowo
学び始める
scientifically
dane statystyczne
学び始める
statistical data
statystycznie
学び始める
statistically
statystyka
学び始める
statistics
badania, sondaż
学び始める
survey
akceptować
学び始める
to accept
dodać
学び始める
add
potwierdzić
学び始める
confirm
pokazać, wykazać
学び始める
demonstrate
odkryć
学び始める
to find out / discover
dzielić
学び始める
divide
powielić
学び始める
duplicate
oszacować
学び始める
estimate
wynaleźć
学び始める
to invent
mnożyć
学び始める
multiply
obserwować
学び始める
to observe
otrzymać
学び始める
get
usowodnić
学び始める
prove
odrzucić
学び始める
reject
odejmować
学び始める
to subtract
otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie (fizyki)
学び始める
be awarded / win the Nobel Prize in (physics)
przeprowadzać eksperymenty
学び始める
carry out experiments
przeprowadzić badanie
学び始める
carry out research
dojść do wniosku...
学び始める
come to the conclusion that...
potwierdzić hipotezę
学び始める
confirm the hypothesis
prowadzić dokumentację
学び始める
keep records
dokonać odkrycia
学び始める
to make a discovery
przewidywać
学び始める
make predictions
opatentować wynalazek
学び始める
to patent an invention
prezentować wyniki badań
学び始める
present research findings
specjalizować się w czymś
学び始める
specialise in something
podjąc badania
学び始める
undertaking research

コメントを投稿するにはログインする必要があります。