Barok najważniejsze informacje

4.3  3    50 フィッシュ    Mimisia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Ramy czasowe:
学び始める
w Europie od połowy XVI wieku do początku XVIII wieku, w Polsce od lat 80. XVI wieku do lat 40 XVIII wieku
Skąd pochodzi nazwa barok?
学び始める
od portugalskiego barocco – dziwny, tak nazywano perły o dziwnym kształcie
Owocem jakich wydarzeń historycznych jest barok?
学び始める
wojen religijnych, które nastąpiły po wystąpieniu Lutra oraz skierowanej przeciwko protestantyzmowi kontrreformacji, a także rozwoju absolutyzmu we Francji
Czym jest kontrreformacja?
学び始める
ruch społeczno-polityczny mający na celu walkę z reformacją i odbudowanie osłabionej przez pojawienie się protestantów pozycji Kościoła – zapoczątkowana na soborze trydenckim (1545-1563r.)
Najbardziej reprezentacyjne budowle baroku to:
学び始める
Wersal, symbol potęgi Ludwika XIV; kościół Il Gesu w Rzymie
Człowiek epoki baroku jest:
学び始める
zagubiony, rozdarty wewnętrznie, wątpi w doczesne wartości, szuka oparcia w Kościele
Wymień najważniejszych filozofów epoki baroku:
学び始める
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Jakimi zagadnieniami interesowali się filozofowie baroku?
学び始める
miejsce człowieka we wszechświecie; stosunek człowieka do Boga; sens ludzkiego istnienia; postawy od dewocji do libertynizmu
Wymień najwybitniejszych uczonych epoki baroku:
学び始める
Francis Bacon; Giordano Bruno; Galileusz; Isaac Newton; John Locke
Czym jest racjonalizm?
学び始める
poglądem filozoficznym stworzony przez Kartezjusza – uznaje rozum za główne źródło poznania świata
Kto powiedział: „Człowiek jest tylko trzciną najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”?
学び始める
Blaise Pascal
Kto powiedział: „Cogito ergo sum”?
学び始める
Kartezjusz; Blaise Pascal; Baruch Spinoza;
Czym jest empiryzm?
学び始める
kierunkiem w filozofii, przeciwstawiającym się racjonalizmowi, który zakłada że głównym źródłem poznania świata jest doświadczenie – jego prekursorem był Francis Bacon
Kto powiedział: „A jednak się kręci”?
学び始める
Galileusz, zaraz potem jak odwołał swoje poglądy na temat heliocentrycznego układu wszechświata
Gdzie powstał barok jako kierunek w sztuce?
学び始める
we Włoszech, w Rzymie
Cechy charakterystyczne baroku w architekturze:
学び始める
wysoko rozwinięte zdobnictwo, dynamika, linia krzywa, falista
Cechy charakterystyczne malarstwa barokowego:
学び始める
wykorzystanie gry światła i cienia w celu podkreślenia dynamiki; czyste, jaskrawe kolory, kontrast; skupienie się na wewnętrznych przeżyciach postaci; sięganie do alegorii i symboli
Cechy charakterystyczne rzeźby barokowej:
学び始める
dynamika, patos, ruch, teatralne pozy i gesty, silne uczucia,
Przykładowe rzeźby barokowe:
学び始める
Porwanie Sabinek – Giambologna; Apollo i Dafne, Ekstaza św. Teresy oraz Dawid – Lorenzo Bernini
Wybitni malarze baroku:
学び始める
Caravaggio; El Greco; Rembrandt; Jan Vermeer van Delft; Peter Paul Rubens
Czym jest rokoko?
学び始める
prądem, który powstał pod koniec baroku we Francji za panowania Ludwika XV; jego nazwa pochodzi od ozdobnej muszli; jest wysoce użytkowy, lekki, subtelny i dekoracyjny
Prądy literackie w baroku:
学び始める
konceptyzm, gongoryzm, marinizm, manieryzm, wykwintność, klasycyzm francuski, sarmatyzm
Kim był Giambattista Marino?
学び始める
twórcą marinizmu, nurtu w poezji baroku, charakteryzującego się bardzo kunsztownym stylem
Cechy baroku w literaturze:
学び始める
przesadna dbałość o formę, głębia przeżyć i uczuć wewnętrznych, nastrój niepewności i niepokoju, mieszanie wątków religijnych z mitologicznymi
Tematyka literatury baroku:
学び始める
metafizyczna, religijna, erotyczna, światowych rozkoszy, patriotyczno-historyczna, mitologiczna, obyczajowa i dydaktyczna, okolicznościowo-towarzyska
Gatunki literackie okresu baroku:
学び始める
sonet, erotyki, madrygał, tragedia, komedia klasycystyczna, powieść, bajka, pamiętnik, poemat, fraszka, satyra, listy, sylwa
Znani twórcy sonetów barokowych:
学び始める
Mikołaj Sęp Szarzyński, William Shakespeare, Jan Andrzej Morsztyn
Czym jest madrygał?
学び始める
krótki, żartobliwy wiersz miłosny
Przykład tragedii barokowej:
学び始める
„Cyd” - P. Corneille
Przykład komedii barokowej:
学び始める
„Skąpiec”, „Świętoszek” - Molier
Twórca bajek barokowych:
学び始める
J. de La Fontaine
Twórca powieści barokowych:
学び始める
M. de Cervantes
Twórca pamiętników barokowych:
学び始める
Jan Chryzostom Pasek
Czym są sylwa
学び始める
księgi domowe albo rodzinne, w których notowano ważne wydarzenia z życia prywatnego i publicznego (od łac. silva rerum – las rzeczy)
Środki artystyczne w poezji barokowej:
学び始める
anafora, antonimia, antyteza, apostrofa, hiperbola, gradacja, koncept, kontrast, oksymoron, paralelizm, paradoks, peryfraza, przerzutnia, pytanie retoryczne
Anafora
学び始める
rozpoczynanie tym samym wyrazem lub grupą wyrazów kolejnych wersów, zwrotek lub zdań (powtarzanie)
Antynomia
学び始める
sprzeczność między dwoma prawdziwymi i uzasadnionymi twierdzeniami np.: miłość-śmierć
Antyteza
学び始める
zestawienie sprzecznych sądów w celu zaskoczenia odbiorcy
Apostrofa
学び始める
bezpośredni, uroczysty zwrot do przedmiotu, pojęcia lub osoby
Hiperbola
学び始める
wyolbrzymienie
Gradacja
学び始める
stopniowanie, uszeregowanie obrazów lub epitetów według ich intensywności
Inwersja
学び始める
odwrócenie porządku słów lub zdań
Koncept
学び始める
niezwykły, zaskakujący, trafny pomysł, na którym oparty jest utwór
Kontrast
学び始める
zestawienie uwydatniające różnice
Oksymoron
学び始める
zestawienie wyrazów o wykluczających się wzajemnie znaczeniach
Paralelizm
学び始める
równoległe odbywanie się czegoś, podobieństwo między częściami utworu
Paradoks
学び始める
sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem myśl, zaskakująca i błyskotliwa
Peryfraza
学び始める
omówienie, zastąpienie jednego określenia innym
Przerzutnia
学び始める
przeniesienie końcowej części wersu do następnego
Pytanie retoryczne
学び始める
pytanie bez odpowiedzi (nie wymagające odpowiedzi)

Czas na Barok!

W przedmiotach humanistycznych najważniejsze jest całościowe patrzenie na dane zagadnienie, dlatego przedstawiamy przekrój podstawowych informacji na temat baroku w sztuce, kulturze i historii. Zestaw porusza tematy, takie jak: barok – architektura, barok – cechy czy barok – ramy czasowe i zawiera najważniejsze daty, definicje oraz charakterystyczne cechy sztuki. Po nauce z fiszkami bogate nie będą tylko zdobienia bazyliki Watykańskiej, ale też Twoja wiedza o baroku.

Barok – powtórzenie

Przygotowując się do matury z języka polskiego, nawet na poziomie podstawowym, sama znajomość lektur czy tekstów literackich nie wystarczy. Konieczna jest także wiedza o epokach literackich. Podstawowe informacje o baroku z pewnością okażą się przydatne na tym ważnym egzaminie. W zestawie znajdziemy nie tylko najważniejsze informacje o baroku, takie jak ramy czasowe czy podstawowe pojęcia charakterystyczne dla epoki, ale też cechy baroku w architekturze i sztuce. Poznasz także najważniejszych filozofów baroku i ich najbardziej znane myśli.

Lekcje Fiszkoteki

Nasza lekcja to nie tylko barok w Polsce, ale przede wszystkim ogólne spojrzenie na tę epokę literacką. Zatem jeśli podoba Ci się ten sposób nauki, koniecznie zajrzyj do naszych pozostałych lekcji, może coś okaże się równie przydatne? Znajdziesz m.in.: Średniowiecze – podstawowe informacje o epoce, Odrodzenie – podstawowe informacje o epoce, Oświecenie – podstawowe informacje o epoce i wiele innych. Nie zapominaj, że na naszej stronie sam możesz tworzyć swoje Fiszki i własne lekcje. Jeśli masz ochotę pomóc innym, koniecznie z tego skorzystaj!

コメント:

... 彼は書きました: 2010-11-16 19:17:20
może być...

monia 彼は書きました: 2010-12-21 22:00:36
praca super ;););)jak najbardziej przydatna ;P;P;P

agnieszka 彼は書きました: 2011-02-05 16:30:40
pytanie retoryczne to takie na ktore odpowiedz jest oczywista :/ i jak najbardziej istnieje

martynka7410 彼は書きました: 2012-05-28 08:51:47
Agnieszka, oczywiście, że nie.
Kiedy zadajesz sobie pytanie np.po nie udanym dniu: Co mnie dzisiaj jeszcze spotka?
Znasz odpowiedź? - nie.
A to było pytanie retoryczne.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。