Budowa Ziemi i jej rewolucja

 0    8 フィッシュ    trinschon
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Skorupa ziemska
学び始める
Dzieli się na skorupę kontynentalną i oceaniczną. Największy udział w budowie skorupy kontynentalnej mają skały granitowe pod którymi występuje warstwa skał bazaltowych. Skorupa oceaniczna zbudowana jest z magmowych skał bazaltowych. Na powierzchni mogą występować skały osadowe.
Płaszcz ziemski
学び始める
Na górnej części wyróżnia się warstwę perydatydową zbudowaną ze skał o dużej gęstości. Ta część płaszcza jest stosunkowo chłodna i razem ze skorupą ziemską tworzy twardą, anie kruchą litosferę. Poniżej znajduje się warstwa skał półplastycznych - astenosfera.
Jądro
学び始める
Składa się z części zewnętrznej, która jest ciałem ciekłym i wewnętrznej która jest ciałem stałym. Zbudowane z żelaza i niewielkich domieszek innych pierwiastków. W jądrze zewnętrznym podczas ruchu obrotowego Ziemi, wirująca materia wytwarza pole magnetyczne(magnetosfery) najważniejsza jej funkcją jest zatrzymywanie cząsteczkowego promienia słonecznego.
Minerał
学び始める
podstawowy składnik litosfery. Powstał w sposób naturalny, posiada budowę krystaliczną i jest jednorodny pod względem właściwości fizycznych i chemicznych.
Kenozoik
学び始める
(65-0) Powstanie Bałtyku. Zlodowacenia na półkuli północnej. Lądolody rozprzestrzeniały się kilkakrotnie w Ameryce Północnej z Półwyspu Labrador, w Europie z Półwyspu Skandynawskiego oraz mniejsze w Azji. Intensywny wulkanizm. Orogeneza alpejska: Kordyliery, Andy, północna częśc Atlasu, Pireneje, Apeniny, Karpaty, Góry Dynarskie, Bałkany, Kaukaz, Himalaje,
Mezozoik
学び始める
Częste transgresje i regresje morskie. Tworzenie Atlantyku. Rozpad kontynentów.
Paleozoik
学び始める
Połączenie wszystkich kontynentów w Pangeę II Orogeneza hercyńska: Harz, Sudety, ural, Apallachy orogeneza kaledońska: góry świętokrzyskie, skandynawskie, kaledońskie
Prekambr
学び始める
Cienka skorupa ziemska zbudowana głównie ze skał bazaltowych była bardzo niestabilna. Ulegała ciągłemu przetapianiu i przeobrażaniu. Występował intensywny wuklanizm, Ogromne ilości gazów wydzielane z magmy dały początek atmosferze i hydrosferze. Zakrzepłe fragmenty magmy tworzą mikrokontynenty, które w wyniku ruchu płyt litosfery połączyły się w jeden super kontynent

コメントを投稿するにはログインする必要があります。