Can a good lawyer be a good person Ronald Sullivan Tedx

 0    27 フィッシュ    jakubkoralewski
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
kolega lub koleżanka z pracy
学び始める
colleague
prześladowało mnie to
学び始める
it haunted me
pojęcie
Pojęcie winy tragicznej jest istotne dla studentów literatury.
学び始める
notion
The notion of hamartia is important to literature students.
popełnić zbrodnię
学び始める
commit a crime
został oskarżony o poważny napad
学び始める
he was charged with a serious assault
obrońca z urzędu
学び始める
public defender
głównym świadkiem przeciwko niemu był facet
学び始める
the major witness against him was a guy
Rozsądne wątpliwości
学び始める
A Reasonable Doubt
zręczny
学び始める
slick
sprawia, że ​​zatrzymujesz się lub wahasz w większym znaczeniu życia
学び始める
it makes you pause or hesitate in the greater meaning of life
masz uroczysty obowiązek uniewinnienia
学び始める
you have a solemn duty to acquit
uniewinnienie
学び始める
acquittal
niesłusznie zamkniętych ludzi
学び始める
wrongly incarcerated people
mogą być faktycznie winni zbrodni
学び始める
they may be factually culpable of the crime
musimy energicznie bronić winnych
学び始める
we have to vigorously defend the guilty
musimy nalegać
学び始める
we have to insist
otrzymujemy złą reputację (rep)
学び始める
we get the bad reputation (rep)
oczyścić z zarzutów
学び始める
exonerate
Sprawiedliwość nie spada z nieba
学び始める
Justice doesn't fall out of the sky
zgina się
学び始める
it bends
Sprawiedliwość jest czymś, co ludzie robią
学び始める
Justice is something that people make happen
być niesłusznie skazanym
学び始める
to be wrongly convicted
przedsionek
学び始める
vestibule
nie żyjący
学び始める
the deceased
świadek
学び始める
witness
ezoteryczny zestaw zasad
学び始める
esoteric set of rules
możemy mieć coś, co zbliża się do Sprawiedliwości
学び始める
we can have something that approximates Justice

コメントを投稿するにはログインする必要があります。