Celine Dion - That's the way it is

 0    21 フィッシュ    Samandriell
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
mogę czytać w twoich myślach
学び始める
I can read your mind
Znam twoją historię
学び始める
I know your story
Widzę przez co przechodzisz
学び始める
I see what you're going through
To wspinaczka pod górę
学び始める
It's an uphill climb
Jest mi przykro
学び始める
I'm feeling sorry
Wiem, że do ciebie przyjdzie
学び始める
I know it will come to you
Nie poddawaj się, bo możesz wygrać
学び始める
Don't surrender, cause you can win
Kiedy najbardziej tego chcesz
学び始める
When you want it the most
Nie ma łatwego wyjścia
学び始める
There's no easy way out
Kiedy będziesz gotowy
学び始める
When you're ready to go
Nie poddawaj się swojej wierze
学び始める
Don't give up on your faith
Miłość przychodzi do tych, którzy w nią wierzą
学び始める
Love comes to those who believe it
Kiedy pytasz mnie o prostą odpowiedź
学び始める
When you question me, for a simple answer
Nie wiem, co powiedzieć
学び始める
I don't know what to say
Ale łatwo to zobaczyć
学び始める
But it's plain to see
Znajdziesz drogę
学び始める
You're gonna find the way
Kiedy życie jest puste
学び始める
When life is empty
Bez jutra
学び始める
With no tomorrow
I zaczyna dzwonić samotność
学び始める
And loneliness starts to call
Zapomnij o smutku
学び始める
Forget your sorrow
Bo miłość zwycięży to wszystko
学び始める
Cause love's gonna conquer it all

コメントを投稿するにはログインする必要があります。