Cnoty kardynalne

2.3  3    13 フィッシュ    emil86
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Ile jest cnót kardynalnych?
学び始める
cztery
Jakie wyróżnia się cnoty kardynalne?
学び始める
roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo
Który starożytny filozof po raz pierwszy wyróżnił cnoty kardynalne?
学び始める
Platon
Dlaczego cnoty te nazywamy "kardynalnymi"?
学び始める
łacińskie słowo "cardo" oznacza "zawias", cnoty kardynalne są więc pewną podstawą, "zawiasem" na którym opiera się cała etyka ludzka
W jakiej księdze biblijnej wymienia się cnoty kardynalne?
学び始める
w Księdze Mądrości (rozdział 8 wersety 5-7)
Jak cnoty kardynalne definiuje Katechizm Kościoła Katolickiego?
学び始める
"Cztery cnoty odgrywają kluczową rolę i dlatego nazywa się je cnotami "kardynalnymi"; wszystkie inne grupują się wokół nich. Są nimi: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie." (KKK 1805)
Czym charakteryzuje się roztropność?
学び始める
uzdalnia człowieka do rozeznawania dobra i wyboru odpowiednich środków do niego prowadzących
Czym charakteryzuje się sprawiedliwość?
学び始める
polega na woli oddawania każdemu tego, co się mu należy
Jak określa Kościół katolicki cnotę sprawiedliwości w odniesieniu do Boga?
学び始める
religijność
Czym charakteryzuje się umiarkowanie?
学び始める
umiejętnością korzystania z przyjemności w rozsądnych granicach
Czym charakteryzuje się męstwo?
学び始める
wytrwałością i umiejętnością znoszenia trudów w dążeniu do dobra
Co to jest cnota?
学び始める
jest to stała dyspozycja do czynienia dobra
Czym się różnią cnoty kardynalne od teologalnych?
学び始める
cnoty kardynalne są podstawą etyki wszystkich ludzi a ich nabycie zależy od wysiłku człowieka, natomiast cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość) są rozumiane w teologii chrześcijańskiej jako "wszczepione" przez Boga (w duszę chrześcijanina) i odnoszące się do Niego

Cnoty kardynalne

Cnota to trwała sprawność moralna osoby, dzięki której przestrzeganie zasad moralnych staje się łatwe. Pochodzi od łacińskiego słowa virtus i trwa w zgodności z dobrem etycznym. Cnoty kardynalne pochodzą od łacińskiego słowa cardo, oznaczającego zawias. Są więc podstawą etyki ludzkiej i odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Wyróżniamy 4 cnoty kardynalne, należą do nich: roztropność (prudentia), sprawiedliwość (iustitia), umiarkowanie (temperantia) oraz męstwo (fortitudo). W Biblii cnoty kardynalne pojawiły się w Księdze Mądrości.

Cnoty kardynalne a cnoty boskie

Cnoty kardynalne wyodrębnił Platon. Przydzielił on trzem częściom duszy trzy cnoty główne: dusza rozumna – roztropność, dusza popędliwa – męstwo, dusza pożądliwa – umiarkowanie. Czwarta cnota, czyli sprawiedliwość była nadrzędną nad pozostałymi trzema i pojawiała się wtedy, gdy każda z części duszy odpowiednio kierowała swój żywot poprzez przypisaną cnotę. Cnoty boskie są natomiast rozumiane jako te wszczepione przez Boga w duszę chrześcijańską. Odnoszą się więc do niego. Wyodrębniamy 3 cnoty boskie: wiara, nadzieja, miłość.

Treści religijne

Jeżeli kojarzysz cnoty kardynalne z religią kościoła katolickiego, to istnieje możliwość, że zainteresują Cię inne nasze lekcje, dotyczące wierzeń kościelnych. Do najciekawszych zaliczamy: Święta Nakazane, Przykazania kościelne czy 7 Darów Ducha Świętego. Zapewniamy jednak, że na naszej stronie znajdziesz dużo więcej ciekawych tematów, które tylko wystarczy znaleźć poprzez naszą wyszukiwarkę. Z pewnością dopasujemy coś do Twoich zainteresowań. Spróbuj, nie pożałujesz!

コメント:

zbigk1948 彼は書きました: 2011-11-26 19:27:26
Wyjaśnienie czym są cnoty kardynalne oraz cnoty teologiczne podane jest w sposób prosty,zrozumiały,oraz odpowiednio wyjaśniający.Dziękuję.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。