Collocations with common verbs

 0    98 フィッシュ    lenka1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
rozwiązać krzyżówkę
学び始める
do a crossword
spowodować szkodę
学び始める
do damage
zmywać naczynia
学び始める
zmywać naczynia 英語で
do the dishes
zdawać egzamin
学び始める
do an exam
przygotować jedzenie na przyjęcie
学び始める
do the food for a party
uczyć się francuskiego w szkole
学び始める
do French at school
uprawiać ogród
学び始める
do the garden
przerabiać Hamleta
学び始める
do 'Hamlet'
uprawiać judo
学び始める
do judo
jechać ... kilometrów na godzinę
学び始める
do ... kilometres per hour
nic nie robić
学び始める
do nothing
zwiedzać Paryż
学び始める
do Paris
wykonać fotokopię
学び始める
do/make a photocopy
prowadzić badania naukowe
学び始める
do research
wykonać szkic
学び始める
do/make a sketch
wykonać tłumaczenie
学び始める
do a translation
zrobić pranie
学び始める
do the washing
umówić się na wizytę
学び始める
make an appointment
podjąć próbę
学び始める
make an attempt
słać łóżko
学び始める
make the bed
upiec ciasto
学び始める
make a cake
wprowadzić zmiany
学び始める
make changes
podjąć decyzję
学び始める
make/take a decision
przygotować kolację
学び始める
make dinner
podjąć wysiłek
学び始める
make an effort
nakręcić film
学び始める
make a film
robić zamieszanie
学び始める
make a fuss
zgadywać
学び始める
make/have/take a guess
robić dobre wrażenie
学び始める
make a good impression
zostawić ślad
学び始める
make a mark
nabałaganić
学び始める
make a mess
popełnić błąd
学び始める
make a mistake
zarabiać pieniądze
学び始める
make money
hałasować
学び始める
make a noise
pogodzić się z
学び始める
make peace with
wykonać fotokopię
学び始める
make/do a photocopy
czynić postęp
学び始める
make progress
składać obietnicę
学び始める
make a promise
wykonać szkic
学び始める
make/do a sketch
wygłosić przemówienie
学び始める
make/give a speech
wysunąć propozycję
学び始める
make a suggestion
spisać testament
学び始める
make one's will
pogadać z kimś o czymś
学び始める
have a chat with sb about sth
być przeziębionym
学び始める
have a cold
mieć trudności ze zrobieniem czegoś
学び始める
have difficulty doing sth
napić się
学び始める
have a drink
mieć wrażenie, że
学び始める
have a feeling that
baw się dobrze!
学び始める
have fun!
dobrze się bawić robiąc coś
学び始める
have fun doing sth
zgadywać
学び始める
have/make/take a guess
mieć atak serca
学び始める
have a heart attack
mieć wakacje
学び始める
have a holiday
mieć pomysł
学び始める
have an idea
1. interesować się czymś 2. mieć w czymś interes
学び始める
have an interest in sth
spojrzeć na
学び始める
have/take a look at
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
学び始める
have/give a party (for)
zdrzemnąć się
学び始める
have/take a nap
mieć operację
学び始める
have an operation
mieć cierpliwość do
学び始める
have patience with
doznać szoku
学び始める
have a shock
przekąsić coś
学び始める
have a snack
mieć czas
学び始める
have time
pójść na spacer
学び始める
have/take a walk
podjąć kroki, żeby coś zrobić
学び始める
take action to do sth
wykąpać się
学び始める
take/have a bath
ugryźć kawałek czegoś
学び始める
take a bite of sth
zrobić sobie przerwę
学び始める
take/have a break
pojechać autobusem
学び始める
take a bus
podjąć decyzję
学び始める
take/make a decision
wziąć głęboki oddech
学び始める
take a deep breath
spisać czyjeś dane osobowe
学び始める
take sb's details
poczuć niechęć do kogoś
学び始める
take a dislike to sb
zdawać egzamin
学び始める
take an exam
zgadywać
学び始める
take/make/have a guess
wziąć urlop
学び始める
take a holiday
zainteresować się czymś
学び始める
take an interest in sth
spojrzeć na
学び始める
take/have a look at
zdrzemnąć się
学び始める
take/have a nap
robić notatki
学び始める
take notes
zrobić zdjęcie
学び始める
take a photo
nosić rozmiar dziesiąty
学び始める
take size 10
zmierzyć komuś temperaturę
学び始める
take sb's temperature
pójść na spacer
学び始める
take/have a walk
wydać okrzyć bólu
学び始める
give a cry of pain
przyprawić kogoś o ból głowy
学び始める
give sb a headache
udzielić komuś pomocy
学び始める
give sb help
sprawiać wrażenie, że
学び始める
give the impression that
pocałować kogoś
学び始める
give sb a kiss
podwieźć kogoś
学び始める
give sb a lift
wydać przyjęcie (na cześć kogoś)
学び始める
give/have a party (for)
wyczyścić coś do połysku
学び始める
give sth a polish
przyznać czemuś priorytet
学び始める
give priority to sth
popchnąć kogoś
学び始める
give sb a push
zaszokować kogoś
学び始める
give sb a shock
westchnąć
学び始める
give a sigh
wygłosić przemówienie
学び始める
give/make a speech
zastanowić się nad czymś
学び始める
give some thought to sth
powitać kogoś serdecznie
学び始める
give sb a warm welcome

コメント:

martomajka 彼は書きました: 2010-12-30 22:55:49
świetne! dzięki!

コメントを投稿するにはログインする必要があります。