czasowniki A2

 0    67 フィッシュ    edytaradziszewska
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 English 答え English
be
学び始める
was were been
become
学び始める
became become
stawać się zostać
begin
学び始める
began begun
zaczynać
break
学び始める
broke broken
łamać pękać rozbić tłuc
bring
学び始める
brought brought
przynosić przyprowadzić
build
学び始める
built built
budować
buy
学び始める
bought bought
kupować
choose
学び始める
chose chosen
wybierać
come
学び始める
came come
przyjść przyjechać
cost
学び始める
cost cost
kosztować
cut
学び始める
cut cut
ciąć
do
学び始める
did done
robić
drink
学び始める
drank drunk
pić
drive
学び始める
drove driven
prowadzić kierować
eat
学び始める
ate eaten
jeść
fall
学び始める
fell fallen
padać upadać
feel
学び始める
felt felt
czuć
find
学び始める
found found
znaleźć
fly
学び始める
flew flown
latać
get
学び始める
got got
dostawać
give
学び始める
gave given
dawać
go
学び始める
went gone
iść
grow
学び始める
grew grown
rosnąć
have
学び始める
had had
mieć
hear
学び始める
heard heard
słyszeć
hit
学び始める
hit hit
uderzać
hold
学び始める
held held
trzymać utrzymać posiadać
hurt
学び始める
hurt hurt
ranić boleć
keep
学び始める
kept kept
trzymać
know
学び始める
knew known
znać wiedzieć
learn
学び始める
learnt learnt
uczyć się
leave
学び始める
left left
opuszczać wyjeżdżać zostawiać
lend
学び始める
lent lent
pożyczać
loose
学び始める
lost lost
tracić zgubić
make
学び始める
made made
robić wykonywać
mean
学び始める
meant meant
znaczyć, mieć na myśli
meet
学び始める
met met
spotykać poznać
pay
学び始める
paid paid
płacić
put
学び始める
put put
kłaść
read
学び始める
read read
czytać
ride
学び始める
rode ridden
jeździć
ring
学び始める
rang rung
dzwonić
run
学び始める
ran run
biec
say
学び始める
said said
mówić
see
学び始める
saw seen
widzieć
sell
学び始める
sold sold
sprzedawać
send
学び始める
sent sent
wysyłać
show
学び始める
showed shoun
pokazywać
shut
学び始める
shut shut
zamykać
sing
学び始める
sang sung
śpiewać
sit
学び始める
sat sat
siedzieć
sleep
学び始める
slept slept
spać
speek
学び始める
spoke spoken
mówić
spenď
学び始める
spent spent
spędzać wydawać
stand
学び始める
stood stood
stać
steal
学び始める
stole stolen
kraść
swim
学び始める
swam swum
pływać
take
学び始める
took taken
brać
teach
学び始める
taught taught
uczyć
tell
学び始める
told told
powiedzieć
thing
学び始める
thought thought
myśleć sądzić uważać
throw
学び始める
threw thrown
rzucać
wake
学び始める
woke woken
budzić
wear
学び始める
wore worn
nosić zakładać
understend
学び始める
understood understood
rozumieć
win
学び始める
won won
wygrywać
write
学び始める
wrote written
pisać

コメントを投稿するにはログインする必要があります。