Czasowniki nieregularne niemiecki

1.5  2    49 フィッシュ    masterid
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
piec
学び始める
backen - buk - gebacken
zaczynać
学び始める
beginnen - begann - begonnen
oferować
学び始める
bieten - bot - geboten
prosić
学び始める
bitten - bat - gebeten
zostać
学び始める
bleiben - blieb - geblieben
łamać
学び始める
brechen - brach - gebrochen
przynosić
学び始める
bringen - brachte - gebracht
myśleć
学び始める
denken - dachte - gedacht
móc
学び始める
dürfen - durfte - gedurft
jeść
学び始める
essen - aß - gegessen
jeździć
学び始める
fahren - fuhr - gefahren (sein)
spadać
学び始める
fallen - fiel - gefallen
znaleźć
学び始める
finden - fand - gefunden
dawać
学び始める
geben - gab - gegeben
iść
学び始める
gehen - ging - gegangen (sein)
trzymać
学び始める
halten - hielt - gehalten
mieć
学び始める
haben - hatte - gehabt
wieszać
学び始める
hängen - hing - gehangen
nazywać się
学び始める
heißen - hieß - geheißen
pomagać
学び始める
helfen - half - geholfen
znać
学び始める
kennen - kannte - gekannt
pochodzić
学び始める
kommen - kam - gekommen
umieć
学び始める
können - konnte - gekonnt
biec
学び始める
laufen - lief - gelaufen (sein)
czytać
学び始める
lesen - las - gelesen
leżeć
学び始める
liegen - lag - gelagen
lubić
学び始める
mögen - mochte - gemocht
musieć
学び始める
müssen - mußte - gemußt
brać
学び始める
nehmen - nahm - genommen
spać
学び始める
schlafen - schlief - geschlafen
zamykać
学び始める
schließen - schloß - geschlossen
pisać
学び始める
schreiben - schrieb - geschrieben
pływać
学び始める
schwimmen - schwamm - geschwommen (sein)
widzieć
学び始める
sehen - sah - gesehen
być
学び始める
sein - war - gewesen (sein)
śpiewać
学び始める
singen - sang - gesungen
siedzieć
学び始める
sitzen - saß - gesessen
powinno się
学び始める
sollen - sollte - gesollt
mówić
学び始める
sprechen - sprach - gesprochen
stać
学び始める
stehen - stand - gestanden
nosić
学び始める
tragen - trug - getragen
spotkać
学び始める
treffen - traf - getroffen
pić
学び始める
trinken - trank - getrunken
robić
学び始める
tun - tat - getan
zapomnieć
学び始める
vergessen - vergaß - vergessen
rosnąć
学び始める
wachsen - wuchs - gewachsen (sein)
stawać się
学び始める
werden - wurde - geworden (sein)
wiedzieć
学び始める
wissen - wuße - gewußt
chcieć
学び始める
wollen - wollte - gewollt

Nieregularne niemiecki

Niemieckie czasowniki nieregularne w trzech formach. Nagrania z poprawną wymową pozwolą na szybkie zapamiętanie i „osłuchanie” się ze słówkami. Dzięki fiszkom szybko opanujesz niemieckie czasowniki nieregularne we wszystkich czasach – przekonaj się sam już dziś!

Nauka z fiszkami

Jak szybko nauczyć się czasowników nieregularnych z niemieckiego? To pytanie z pewnością zadaje sobie nie jeden uczeń przed sprawdzianem z niemieckiego, ale odpowiedź jest prosta – z fiszkami! Prosta, ale naprawdę skuteczna metoda szybkiej i trwałej nauki – np. niemieckich czasowników nieregularnych.

Sprawdzenie umiejętności

Sprawdź, na ile dobrze opanowałeś materiał z zestawu. Skorzystaj z dostępnego testu z czasowników nieregularnych niemieckich, lub zagraj w dedykowaną grę. Jeżeli powinieneś coś jeszcze powtórzyć, najlepiej wydrukuj listę słówek, które sprawiają Ci kłopoty.

類似のフラッシュカードを参照してください。

Zaimki dzierżawcze niemieckiRekcja czasownika niemieckiCzasowniki modalne niemiecki

コメント:

pati1419964 彼は書きました: 2012-10-17 16:13:54
ciekawe co dostane ze sprawdzianu:p

コメントを投稿するにはログインする必要があります。