Czasowniki z przyimkiem "an" + Dativ - Verben mit der Präposition "an" + Dativ

 0    18 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
umrzeć na
Moja babcie umarła na raka płuc.
学び始める
sterben an
Meine Großmutter ist an dem Lungenkrebs gestorben.
rozbijać się o coś, ponosić porażkę przy czymś
w znaczeniu przenośnym
Nowa inwestycja rozbiła się o pieniądze.
学び始める
scheitern an
Die neue Investition hat am Geld gescheitert.
zależeć od
To niestety nie zależy ode mnie.
学び始める
liegen an
Das liegt leider nicht an mir.
zachorować na
Mam nadzieję, że tej zimy nie zachoruję znowu na grypę.
学び始める
erkranken an
Ich hoffe, dass ich in diesem Winter wieder an der Grippe nicht erkranke.
przechodzić obok
Przechodziłem wczoraj obok twojego domu.
学び始める
vorbeigehen an
Ich bin gestern an deinem Haus vorbeigegangen.
mścić się na
On zemściła się na jego rodzinie.
学び始める
sich rächen an
Sie hat sich an seiner Familie gerächt.
rozpoznawać po (czymś)
Rozpoznałem go po jego jasnozielonej kurtce.
学び始める
erkennen an
Ich habe ihn an seiner hellgrünen Jacke erkannt.
+11 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Rekcja czasowników niemieckich"
(合計で 225 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。