czesc IV

 0    30 フィッシュ    madziaz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
W stanie plastycznym polimery łańcuchowe
学び始める
ulegają odkształceniom plastycznym
W stanie szklistym polimery łańcuchowe
学び始める
ulegają małym odkształceniom sprężystym
W zależności od kształtu cząsteczek wyróżnia się
学び始める
polimery łańcuchowe (topliwe) i usieciowane (nietopliwe)
Właściwości polimerów
学び始める
zależą od kształtu i rozmiarów cząsteczek
Współczynnik tarcia gumy po powierzchniach mokrych w stosunku do powierzchni suchych jest
学び始める
znacznie mniejszy
Wulkanizacja kauczuku jest możliwa ponieważ
学び始める
kauczuk zawiera wiązania podwójne
Wulkanizacja to
学び始める
sieciowanie kauczuku siarką
Wulkanizację gumy można prowadzić
学び始める
na zimno chlorkiem siarki lub na gorąco siarką
Wypełniacze w porównaniu z pigmentami
学び始める
mają mniejszą siłę krycia i zdolność barwienia
Wyrażenie „tworzywa sztuczne”
学び始める
oznacza materiały, które są lub były podatne w fazie produkcji, do formowania pod wpływem czynników zewnętrznych (z reguły ciepła lub ciśnienia)
Wyroby lakierowe bazują na
学び始める
roztworach żywic lub olejach schnących
Wyroby lakierowe dzielą się na
学び始める
pigmentowane i niepigmentowane
Wyróżnia się gumę
学び始める
twardą i miękką, zależnie od zawartości siarki
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
学び始める
suspensyjny, emulsyjny i blokowy
Wyróżnia się następujące rodzaje poli(chlorku winylu)
学び始める
twardy i miękki
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
学び始める
niskociśnieniowy i wysokociśnieniowy
Wyróżnia się następujące rodzaje polietylenu
学び始める
o małej, o średniej i o dużej gęstości
Wyróżnia się następujące rodzaje polipropylenu
学び始める
izotaktyczny, syndiotaktyczny i ataktyczny
Wyróżnia się następujące rodzaje polistyrenu
学び始める
niskoudarowy i wysokoudarowy
Wyróżnia się następujące stany fizyczne polimerów łańcuchowych
学び始める
szklisty, elastyczny i plastyczny
Zależnie od struktury i właściwości tworzywa sztuczne dzieli się na
学び始める
elastomery i plastomery
Zależność naprężenia od odkształcenia gumy
学び始める
wykazuje zjawisko histerezy
Ze wzrostem stężenia pigmentów w powłoce lakierowej
学び始める
maleje jej połysk zwiększają się właściwości ochronne
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
学び始める
rośnie twardość gumy
Ze wzrostem zawartości przyłączonej siarki
学び始める
wytrzymałość gumy rośnie do maksimum, a następnie maleje
Zmiękczacze (plastyfikatory)
学び始める
to substancje o małej lotności wprowadzone do tworzywa w celu zwiększenia jego plastyczności
Żywice aminowo-formaldehydowe dzielą się na
学び始める
termoutwardzalne rezole i chemoutwardzalne nowolaki
Żywice aminowo-formaldehydowe w porównaniu fenolowo-formaldehydowymi są
学び始める
lepsze, ponieważ można je barwić na różne kolory
Żywice epoksydowe stosuje się do
学び始める
impregnowania laminatów, jako kleje dwuskładnikowe oraz żywice powłokowe
Żywice fenolowo-formaldehydowe oraz aminowo-forlamdehydowe są stosowane
学び始める
jako żywice, tłoczywa i laminaty

コメントを投稿するにはログインする必要があります。