daty historyczne

 0    68 フィッシュ    kundzia1231
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Chrzest Polski
学び始める
966
Zjazd w Gnieźnie
学び始める
1000
Podział Polski na dzielnice
学び始める
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
学び始める
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
学び始める
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
学び始める
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
学び始める
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
学び始める
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
学び始める
1343
Unia polsko - litewska
学び始める
1385
Bitwa pod Grunwaldem
学び始める
1410
Pokój w Toruniu
学び始める
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
学び始める
1431-35
Bitwa po Warną
学び始める
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
学び始める
1454 - 66
II pokój w Toruniu
学び始める
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
学び始める
1519-21
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
学び始める
1525
Unia lubelska z Litwą
学び始める
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
学び始める
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
学び始める
1573
Unia brzeska
学び始める
1596
Początek wojny ze Szwedami
学び始める
1600
Bitwa pod Kircholmem
学び始める
1605
Wojna trzydziestoletnia
学び始める
1618-48
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
学び始める
1622
Bitwa morska pod Oliwą
学び始める
1627
Pokój w Altmarku
学び始める
1629
Wojny polsko-rosyjskie
学び始める
1609-19
Wojny polsko-tureckie
学び始める
1620-99
Klęska pod Cecorą
学び始める
1620
Bitwa pod Chocimiem
学び始める
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
学び始める
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
学び始める
1673
Odsiecz wiedeńska
学び始める
1683
Pokój w Karłowicach
学び始める
1699
Sejm Niemy
学び始める
1717
Konfederacja barska
学び始める
1768-72
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
学び始める
1772
Sejm Wielki Czteroletni
学び始める
1788-92
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
学び始める
1791
Konfederacja Targowicka
学び始める
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
学び始める
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
学び始める
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
学び始める
1807
Wojna z Austrią
学び始める
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
学び始める
1816
Wybuch powstania listopadowego
学び始める
1830
Wybuch powstania krakowskiego
学び始める
1846
Wybuch powstania styczniowego
学び始める
1863
I wojna światowa
学び始める
1914-18
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
学び始める
1914
Odzyskanie niepodległości
学び始める
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
学び始める
1919
Wojna polsko-bolszewicka
学び始める
1919-21
Bitwa warszawska (cud nad Wisłą)
学び始める
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
学び始める
1921
Konstytucja marcowa
学び始める
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
学び始める
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
学び始める
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
学び始める
1940-45
Powstanie w getcie warszawskim
学び始める
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
学び始める
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
学び始める
1945
Polska w okresie stalinizmu
学び始める
1947-56
Powstanie NSZZ „Solidarność”
学び始める
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
学び始める
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
学び始める
1989

コメントを投稿するにはログインする必要があります。