辞書 英語 - ポーランド語

English - język polski

confirm ポーランド語で:

1. potwierdzić potwierdzić


Muszę potwierdzić datę spotkania.
Dzwonię aby potwierdzić spotkanie.
Chciałabym potwierdzić ten pokój
Ten e-mail ma na celu potwierdzić szczegóły mojej podróży.
Do końca maja musisz potwierdzić jakim środkiem transportu wybieracie się na konferencję.
Proszę potwierdzić, że otrzymał pan tego maila.
potwierdzić moją rezerwację
Proszę potwierdzić, że takie jest twoje stanowisko.
Może pan potwierdzić otrzymanie tej przesyłki?
Skaner pozwalał potwierdzić czy własna noga była rzeczywiście złamana.
Proszę potwierdzić rezerwację do 10 marca.

ポーランド語 "という言葉confirm"(potwierdzić)集合で発生します。

BADANIA I ODKRYCIA NAUKOWE 2
Unit 14 Życie społeczne Repetytorium ósmoklasisty ...
Speculating and recommending - spekulowanie i reko...
"Władaj i gadaj cz. 1" - rozdział 12 - "Hotel"
123. BADANIA I ODKRYCIA NAUKOWE

2. potwierdzam


Potwierdzam, że jest uczciwy.

ポーランド語 "という言葉confirm"(potwierdzam)集合で発生します。

STANDARD EXPRESSIONS
Moja pierwsza lekcja

3. potwierdźポーランド語 "という言葉confirm"(potwierdź)集合で発生します。

lotnicze 4 polski
Frazeologia 1

4. zatwierdzićポーランド語 "という言葉confirm"(zatwierdzić)集合で発生します。

Angielski CNC, rys techniczny, zwroty
Cechy charakteru

5. potwierdzenie


Czy może mi pan przesłać potwierdzenie?
Przesylamci potwierdzenie zamówienia e-mailem.
Oto twoje potwierdzenie.
Czy otrzymał pan potwierdzenie?
Wysłałem ci maila z potwierdzeniem twojego zamówienia.
czekam na potwierdzenie
Wyślemy państwu pisemne potwierdzenie.
Zainteresowana strona musi czekać na potwierdzenie przyjęcia oświadczenia.
pisemne potwierdzenie
One otrzymała list z potwierdzeniem z hotelu.
Poprosiłem o potwierdzenie dostawy.

ポーランド語 "という言葉confirm"(potwierdzenie)集合で発生します。

sprzedaż zawodowy
sprawdzian 2