辞書 フランス語 - ポーランド語

Français - język polski

arriver ポーランド語で:

1. przybywać przybywać


przybywać na spotkanie

ポーランド語 "という言葉arriver"(przybywać)集合で発生します。

wykaz podstawowych czasowników pierwszej koniugacji
Słownictwo francuskie z ksiażki Taxi rozdział 10
czasowniki pierwsza grupa
Czasowniki I grupa zwykłe
En visite (leçon 6)

2. przyjechać przyjechać


przyjechać samochodem
Pociąg miał przyjechać o szóstej.
Czy mógłby pan przyjechać po mnie do hotelu w piątek 11 lipca o 10 rano?
Następnej zimy też chciałbym tu przyjechać.
W zeszłym roku postanowiłem przyjechać do Japonii.

ポーランド語 "という言葉arriver"(przyjechać)集合で発生します。

les mots les plus utilises 1
czasowniki me do l. 10
TRANSPORT: wyrażenia II
1000 słów - cz. IV
szkółka czwartek

3. przybyć przybyć


On powinien wkrótce przybyć.
przybyć znowu na ziemię
Nie mogliśmy przybyć na określoną godzinę z powodu burzy.

ポーランド語 "という言葉arriver"(przybyć)集合で発生します。

Czasowniki, które odmieniają się z être
Czasowniki odmienne z etre (Passe Compose)
Lotnisko
Sprawdzian C+D + gramatyka
ÊTRE EN PASSÉ COMPOSE

4. przyjeżdżać przyjeżdżać


Co roku muszę tu przyjeżdżać.
Nie chciałbym musieć tu kiedykolwiek znowu przyjeżdżać.

ポーランド語 "という言葉arriver"(przyjeżdżać)集合で発生します。

500 najważniejszych czasowników po francusku 151 -...
francuski 6 - czasowniki
czasowniki grupa pierwsza
Pociąg - Le train
Passe compose z entre

5. przychodzić


Peter nie musi przychodzić na zebranie.
Należy porządnie przychodzić na zajęcia.
Zawsze możesz do mnie przychodzić.

ポーランド語 "という言葉arriver"(przychodzić)集合で発生します。

f. czasowniki regularne
Francuski powtórka kl. 1 GIM
czasowniki regularne