辞書 ポーランド語 - ポーランド語

język polski - język polski

kalendarz ポーランド語で:

1. calendarium calendariumポーランド語 "という言葉kalendarz"(calendarium)集合で発生します。

Dni tygodnia, pory dnia, znaki zodiaku i określeni...

2. rzeczownik rzeczownik


„Samochód” jest rzeczownikiem policzalnym.
W języku polskim przymiotnik musi się zgadzać z rzeczownikiem co do liczby i rodzaju.
Po co używamy rzeczowników? Używamy rzeczowników dla rzeczy lub ludzi.
Nuda to rzeczownik abstrakcyjny.
Długopis, zwierzę, ławka - to są przykłady rzeczowników.
Czy możesz wskazać mi rzeczownik w tym zdaniu?
Dzisiaj nauczyliśmy się kilku popularnych rzeczowników.