Divine św. Andrzeja 1Kor 1:18

 0    18 フィッシュ    kaztrz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
illogical
学び始める
nielogiczny
thinker, thinkers
学び始める
myśliciel, myśliciele
demand
学び始める
popyt, zapotrzebowanie, żądanie, postulat, żądać
miracle
学び始める
cud
miraculous
学び始める
cudowny
obstacle
学び始める
przeszkoda, stanowić przeszkodę dla czegoś
over
学び始める
nad, ponad, przez
ordinary
学び始める
zwykły
influential
学び始める
wpływowy
choose, chose, chosen
学び始める
wybrać
common
学び始める
pospolity, powszechny, zwykły, prostacki
contemptible
学び始める
podły, godny pogardy, zasługujący na pogardę
show up
学び始める
pokazać się
virtue
学び始める
cnota (ogólna dobroć charakteru)
oratory
学び始める
krasomówstwo, oratorstwo, prywatna kaplica
simply
学び始める
po prostu, zwyczajnie
guarantee, guaranteed
学び始める
gwarancja, gwarantowana
Galilee
学び始める
Galilea

コメントを投稿するにはログインする必要があります。