dziedziny nauki i naukowcy

 0    37 フィッシュ    jebaczdisa123
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
anatom
学び始める
anatomist
anatomia
学び始める
anatomy
archeolog
学び始める
archaeologist
archeologia
学び始める
archaeology
astronom
学び始める
astronomer
astronomia
学び始める
astronomy
biolog
学び始める
biologist
chemik
学び始める
chemist
chemia
学び始める
Chemistry
informatyka
学び始める
computer science
informatyk/informatyczka
学び始める
computer scientist
ekolog
学び始める
ecologist
ekologia
学び始める
ecology
ekonomia
学び始める
economics
ekonomista/ekonomistka
学び始める
Economist / Economist
inżynier
学び始める
engineer
inżynieria
学び始める
engineering
genetyk
学び始める
geneticist
genetyka
学び始める
genetics
geolog
学び始める
geologist
geologia
学び始める
geology
językoznawca
学び始める
linguist
językoznawstwo
学び始める
linguistics
matematyk/matematyczka
学び始める
mathematician
matematyka
学び始める
mathematics
meteorolog
学び始める
ameteorologist
meteorologia
学び始める
meteorology
oceanograf
学び始める
oceanographer
oceanografia
学び始める
oceanography
fizyk
学び始める
physicist
fizyka
学び始める
Physics
psycholog
学び始める
psychologist
psychologia
学び始める
psychology
socjolog
学び始める
sociologist
socjologia
学び始める
sociology
statystyk
学び始める
statistician
statystyka
学び始める
statistics

コメントを投稿するにはログインする必要があります。