dzisl 5 slowk

 0    49 フィッシュ    malpark
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
założyć
学び始める
set up
połączenie
学び始める
connection
ożyć
学び始める
alive
odkrywać
学び始める
exploring
gęsty
学び始める
thick
doświadczyć
学び始める
experience
pojawiać się
学び始める
appeared
narzędzie
学び始める
tool
środowisko
学び始める
environment
osoby nielegalnie wycinające
学び始める
loggers
najechać
学び始める
invade
wybierać
学び始める
elected
wzbudzić świadomość
学び始める
raise awareness
napotkać
学び始める
came cross
zdać sobie sprawę
学び始める
realised
wycinka
学び始める
logging
wycinka (lasów)
学び始める
obeforestation
wódz
学び始める
chief
siedziba główn
学び始める
Headquarters
załadować
学び始める
upload
połączyć
学び始める
combined
pracownik
学び始める
employee
susza
学び始める
a drought
trzęsienie ziemi
学び始める
an earthquake
powódź
学び始める
a flood
katastrofy naturalne
学び始める
natural disasters
brzeg
学び始める
bank
płynąć
学び始める
flows
lodowce
学び始める
glaciers
pogórze
学び始める
foothills
tamy
学び始める
dams
pękać
学び始める
burst
usytuowany
学び始める
located
półwysep
学び始める
peninsula
otoczony
学び始める
surrounded
uderzyć
学び始める
strike
przepowiadać
学び始める
predict
ewakuować
学び始める
to evacuate
plony
学び始める
crops
przewidywać
学び始める
predicting
problem
学び始める
issues
zagrożone gatunki
学び始める
endangered species
powodować
学び始める
causing
dzikie życie
学び始める
wild life
nielegalna wycinka
学び始める
illegal logging
społeczność
学び始める
community
przetrwać
学び始める
to survive
podjąć działanie
学び始める
take action
plemion
学び始める
tribe

コメントを投稿するにはログインする必要があります。