Focus 5: Unit 8

 0    132 フィッシュ    anastazjajulia
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
absent-minded
学び始める
roztrzepany, roztargniony
accomplish
学び始める
osiągnąć, zrealizować
in/accurate
学び始める
nie/dokładny
algorithm
学び始める
algorytm
amateur footage
学び始める
amatorska relacja filmowa
assertion
学び始める
twierdzenie
at little or no cost
学び始める
niewielkim lub zerowym kosztem
attention span
学び始める
koncentracji uwagi
be in two minds
学び始める
bić się z myślami
be out of one's mind
学び始める
oszaleć
be past one's peak
学び始める
mieć za sobą najlepszy okres
biased
学び始める
stronniczy
blinker oneself
学び始める
odciąć się
blow one's mind
学び始める
wywrzeć na kimś ogromne wrażenie
boost
学び始める
pobudzić
broad-minded
学び始める
tolerancyjny, o szerokich poglądach
broadsheet newspaper
学び始める
poważna gazeta
bury one; s head in the sand
学び始める
chować głowę w piasek
to censor
学び始める
cenzurować
censorship
学び始める
cenzura
citizen report
学び始める
relacja świadka
clear one's mind
学び始める
wyciszyć się
clutter one's thoughts
学び始める
zaśmiecać myśli
coexist
学び始める
współistnieć
come down to sth
学び始める
sprowadzać się do czegoś
come easy/easly to sb
学び始める
łatwo komuś przychodzić coś
common misconception
学び始める
częsty błąd; błędny, ale powszechny pogląd (mit)
commonly held belief
学び始める
powszechnie przekonanie
constitue sth
学び始める
składać się na coś, tworzyć coś
cooperative
学び始める
chętny / skłonny do współpracy
critical
学び始める
istotny, decydujący
cross one's mind
学び始める
przyjść komuś na myśl
crowd-sourced information
学び始める
informacje pochodzące od zwykłych ludzi) masy)
data protection
学び始める
Ochrona danych
detect bias
学び始める
dostrzegać tendencyjność
devote attention to sth
学び始める
poświęcić czemuś uwagę
disclose
学び始める
ujawnić
distortion
学び始める
przeinaczenie
diversity
学び始める
różnorodność
draw a comparison
学び始める
przeprowadzić porównanie
embrace
学び始める
przyjąć coś, korzystać z czegoś
encourage economic growth
学び始める
stymulować wzrost gospodarczy
engaging
学び始める
zajmujący
escalator
学び始める
schody ruchome
exploitation
学び始める
eksploatacja, wyzysk
exponentially
学び始める
raptownie
exposure to sth
学び始める
narażenie na coś, styczność z czymś
extensively
学び始める
obszernie, szeroko
factual information
学び始める
informacje oparte na faktach
fresh angle/slant
学び始める
nowe, świeże spojrzenie
fringe options
学び始める
skrajne opinie
frivolous
学び始める
frywolny, niepoważny
gain traction with the public
学び始める
zyskać publiczność, popularność
generate
学び始める
generować
go far beyond sth
学び始める
wykraczać daleko poza coś
have a vested interest in sth
学び始める
mieć w czymś żywotny interes
headache
学び始める
utrapienie
ideological viewpoint
学び始める
ideologiczny punkt widzenia
impartial
学び始める
bezstronna
in collaboration with sb
学び始める
we współpracy z kimś
in the long run
学び始める
na dłuższą metę
incentive
学び始める
bodziec
increased trust
学び始める
zwiększone zaufanie
information overload
学び始める
nadmiar informacji
information processing
学び始める
przetwarzanie informacji
insolube
学び始める
nierozwiązywalny
intriguing
学び始める
intrygujący
it goes without saying
学び始める
to jest oczywiste
limp/ to limp
学び始める
utykanie / utykać
lower the requirments
学び始める
obniżyć wymagania
mainstream media
学び始める
media głównego nurtu
Mind your manners!
学び始める
Zachowuj się!/ Gdzie twoje maniery?
Mind your own business!
学び始める
Pilnuj swoich spraw!
misinformation
学び始める
mylna informacja, dezinformacja
misleading
学び始める
zwodniczy, mylący
mistrust
学び始める
nieufność
mode
学び始める
tryb
multidisciplinary
学び始める
wielokierunkowy
to multitask
学び始める
wykonywać wiele zadań jednocześnie
nap/ to nap
学び始める
drzemka / drzemać
negate
学び始める
przeczyć
nurture sth
学び始める
pielęgnować coś, dbać o coś
objective
学び始める
obiektywny
objectivity
学び始める
obiektywność
on a daily basis
学び始める
codziennie
out-of-date
学び始める
nieaktualny, przestarzały
overestimate
学び始める
zawyżać, przceniać
peer-revieved journal
学び始める
czasopismo recenzowane przez środowisko naukowe
perambulate
学び始める
przechadzać się, wędrować
pertinent
学び始める
trafny
potential impact
学び始める
potencjalny wpływ
predecessor
学び始める
poprzednik
prejudice
学び始める
uprzedzenie
premise
学び始める
założenie
prevention
学び始める
profilaktyka
prioritase tasks
学び始める
szeregować zadanie wg hierarchii ważności
prohibitive
学び始める
wyśrubowany
pseudo-fact
学び始める
zmyślona informacja
pursue
学び始める
ścigać
put one foot in front of the other
学び始める
stąpać powoli
put one's mind to sth
学び始める
starać się, być zdeterminowanym
readership
学び始める
czytelnicy
read the benefits
学び始める
czerpać korzyści
refusal to sth
学び始める
odmowa zrobienia czegoś
reliability
学び始める
niezawodność, solidność, rztelność
un/reliable
学び始める
nie/wiarygodny
render sth unusable
学び始める
uczynić coś bezużytecznym
reset button
学び始める
przycisk ponownego uruchomienia
ring true
学び始める
brzmieć szczerze
seamlessly
学び始める
płynnie
self-composure
学び始める
opanowanie, spokój
self-imposed
学び始める
dobrowolny, narzucony samemu sobie
straightforward
学び始める
jasny, przystępny
strenuous
学び始める
wyczerpujący
stride/ to stride
学び始める
krok/ kroczyć
stroll/ to stroll
学び始める
przechadzka/ przechadzać się
subsidiary
学び始める
dodatkowy, drugorzędny
take a bit out of sth
学び始める
poważnie coś uszczuplić
take issue with sb
学び始める
nie zgadzać się z kimś
taxpayer
学び始める
podatnik
tough-mided
学び始める
twardy, bezkompromisowy
tremendously
学び始める
ogromnie
trudge/ to trudge
学び始める
mozolny marsz/ wlec się
underestimate
学び始める
niedomówienie
it's an understatement
学び始める
mało powiedziane
undivided attention
学び始める
całkowita uwaga
unedited
学び始める
nieopracowany, niezredagowany
untold amounts
学び始める
niezliczone ilości
view
学び始める
odsłona
weigh on sb's mind
学び始める
leżeć komuś na sercu, trapić kogoś
well-balanced account
学び始める
wyważona relacja
to withhold information
学び始める
zatajać informacje

コメントを投稿するにはログインする必要があります。