Funkcijos / Features

 0    30 フィッシュ    vaivasarkaite
印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
brangu
Šis viešbutis brangus.
学び始める
expensive
This hotel is expensive.
per brangu
Važiuoti su taksi yra per brangu.
学び始める
too expensive
Taking a taxi is too expensive.
pigu
Mūsų viešbutis pigus.
学び始める
cheap
Our hotel is cheap.
blogai
Salygos yra blogos.
学び始める
bad
The conditions are bad.
gerai
Jis toks geras žmogus!
学び始める
good
He's such a good person!
skanu
Tai labai skanu.
学び始める
tasty
It's very tasty.
gražu
Kokia graži mergaitė!
学び始める
pretty
What a pretty girl!
negražus
Jis toks negražus.
学び始める
ugly
He's so ugly.
nešvaru
Toletas yra labai nešvarus.
学び始める
dirty
The toilet is very dirty.
švaru
Kambariai pakankamai švarūs.
学び始める
clean
The rooms are quite clean.
šalta
Man šalta.
学び始める
cold
I'm cold.
šilta
Imk mano šiltą megztinį.
学び始める
warm
Take my warm sweater.
greitai
Ji vairuoja per greitai.
学び始める
fast
She drives too fast.
lėtai
Man patinka lėta muzika.
学び始める
slow
I like slow melodies.
draugiška
Visi čia labai draugiški.
学び始める
friendly
Everyone is friendly here.
alkanas
Aš labai alkanas.
学び始める
hungry
I'm very hungry.
ištroškęs
Jis ištroškęs.
学び始める
thirsty
He's thirsty.
pavargęs
Aš labai pavargęs.
学び始める
tired
I am very tired.
sirgti
Aš sergu.
学び始める
sick
I'm sick.
kitos
Tu atrodai kitaip.
学び始める
different
You look different.
naujas
Nusipirkau naują suvenyrą.
学び始める
new
I bought a new souvenir!
didelis
Šis miestas toks didelis.
学び始める
big
This city is so big.
laimingas
Esu laimingas tave matydamas.
学び始める
happy
I'm so happy to see you.
liūdnas
Kodėl tu liūdnas?
学び始める
sad
Why are you sad?
baltas
Debesys balti.
学び始める
white
The clouds are white.
juodas
Kava juoda.
学び始める
black
Coffee is black.
žalias
Žolė žalia.
学び始める
green
The grass is green.
raudona
Rožės raudonos.
学び始める
red
Roses are red.
mėlynas
Dangus mėlynas.
学び始める
blue
The sky is blue.
geltonas
Smėlis geltonas.
学び始める
yellow
The sand is yellow.

Funkcijos

Pagrindiniai žodžiai padėsiantys išsireikšti anglų kalboje.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。