gegra skamienialosci

 0    13 フィッシュ    agamaga8
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
wiek względny
学び始める
ustala się w stosunku do innych skał lub zjawisk (młodsze labo starsze)
metody określania wieku względnego
学び始める
stratygraficzna(wzajemne ułożenie skał) ...... paleontologiczna(zawarte w nich skamieniałości)
wiek bezwzględny
学び始める
wiek skał lub zjawisk wyrażony w latach, które upłynęły od tego zdarzenia do dziś
metoda określania wieku bezwzględnego
学び始める
metoda izotopowa(naturalny rozpad izotopów) ...... dendrochronologiczna(słoje drzew)
orogeneza kaledońska
学び始める
góry kaledońskie, grampian, świętokrzyskie, skandynawskie, jabłonowe, tien-szan
orogeneza alpejska
学び始める
alpy, karpaty, apeniny, andy, kordyliery, pireneje, himalaje
orogeneza hercyńska
学び始める
ural, harz, sudety, wielkie góry wododziałowe, masyw centralny, ardeny
skamieliny paleozoiku
学び始める
trylobit, koralowce
skamieliny mezozoiku
学び始める
amonit, belemnit
kenozoik
学び始める
czwartorzęd, neogen, paleogen
mezozoik
学び始める
kreda, jura, trias
paleozoik
学び始める
perm, karbon, dewon, sylur, ordowik, kambr
prekambr
学び始める
ery proteozoiczne, ery archaiczne

コメントを投稿するにはログインする必要があります。