glossika 2 1775 -1800

 0    25 フィッシュ    Madora
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Fatima wasn't hungry, but we were.
学び始める
Fatima nie była głodna, ale my byliśmy.
I'm not married, but my brother is.
学び始める
Nie jestem żonaty, ale mój brat jest.
Tom can‘t help you, but I can.
学び始める
Tom nie może ci pomóc, ale ja tak.
I haven't read the book, but Paul has.
学び始める
Nie czytałem tej książki, ale Paul tak.
Ron won‘t be here, but Antonio will.
学び始める
Ron nie będzie tutaj, ale Antonio tak.
You weren’t late, but I was.
学び始める
Nie byłeś spóźniony, ale ja tak
My sister can play the piano, but I can‘t.
学び始める
Moja siostra umie grać na pianinie, ale ja nie.
Anabel‘s working today, but I'm not.
学び始める
Anabel pracuje dzisiaj, ale ja nie.
I was working, but my friends weren't.
学び始める
Pracowałem, ale moi przyjaciele nie.
Richard has been to China, but I haven't.
学び始める
Richard był w Chinach, ale ja nie.
I'm ready to go, but Maggie isn't.
学び始める
Jestem gotowy do wyjścia, ale Meggi nie.
I've seen the film, but Tom hasn’t.
学び始める
Widziałem ten film, ale Tom nie.
I don't like cold weather, but Lara does.
学び始める
Nie lubię zimnej pogody, ale Lara tak
Steve likes hot weather, but I don't.
学び始める
Steve lubi upalną pogodę, ale ja nie.
My mother wears glasses, but my father doesn't.
学び始める
Moja matka nosi okulary, ale mój ojciec nie.
You don‘t know Vanessa very well, but I do.
学び始める
Nie znasz Vanessy zbyt dobrze, ale ja tak.
I didn't enjoy the party, but my friends did.
学び始める
Nie podobała mi się impreza, ale moim przyjaciołom tak.
I don't watch TV much, but Ed does.
学び始める
Nie oglądam dużo telewizji, ale Ed tak.
Hannah lives in Switzerland, but her parents don't.
学び始める
Hannah mieszka w Szwajcarii, ale jej rodzice nie.
You had breakfast this morning, but I didn't.
学び始める
Jadłeś dziś rano śniadanie, ale ja nie.
I didn't go out last night, but my friends did.
学び始める
Wczoraj wieczorem nie wychodziłem, ale moi przyjaciele tak.
I like sports, but my sister doesn‘t.
学び始める
Lubię sport, ale moja siostra nie.
I don't eat meat, but Tom does.
学び始める
Nie jem mięsa, ale Tom tak.
I'm Japanese, but my husband isn't.
学び始める
Jestem Japonką, ale mój mąż nie.
I haven't been to Mexico, but Zoe has.
学び始める
Nie byłem w Meksyku, ale Zoe tak.

類似のフラッシュカードを参照してください。

glossika 1101-1125glossika 1336- 1360

コメントを投稿するにはログインする必要があります。