glossika2 1851- 1875

 0    25 フィッシュ    Madora
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Angela can't drive. — She can't? She should learn.
学び始める
Angela nie umie prowadzić samochodu. - Tak? Powinna się uczyć.
I was born in Italy. — You were? I didn't know that.
学び始める
Urodziłem się we Włoszech. - Tak? Nie wiedziałem.
I didn't sleep well last night. — You didn't? Was the bed uncomfortable?
学び始める
Nie spałem dobrze ostatniej nocy. - Tak? Łóżko było niewygodne?
There's a football game on TV tonight. — There is? Are you going to watch it?
学び始める
Dzisiaj w telewizji jest mecz piłki nożnej. - Tak? Masz zamiar oglądać?
I'm not happy. — You're not? Why not?
学び始める
Nie jestem szczęśliwy. - Nie? Dlaczego nie?
I saw Ken last week. — You did? How is he?
学び始める
W zeszłym tygodniu widziałem Kena. - Tak? Jak on się ma?
Shakira works in a factory. — She does? What kind of factory?
学び始める
Shakira pracuje w fabryce. - Tak? W jakiej?
I won’t be here next week. — You won't? Where will you be?
学び始める
Nie będzie mnie w przyszłym tygodniu. - Tak? A gdzie będziesz?
The Clock isn't working. — It isn't? It was working yesterday.
学び始める
Zegar nie działa. - Tak? Wczoraj działał.
It's a nice day, isn't it? — Yes, it‘s beautiful.
学び始める
Ładny dzień, prawda? - Tak, jest piękny.
These flowers are nice, aren‘t they? — Yes, what kind are they?
学び始める
Te kwiaty są ładne, prawda? - Tak, co to za kwiaty?
Bernard was at the party, wasn't he? — Yes, but I didn't speak to him.
学び始める
Bernard był na przyjęciu, prawda? - Tak, ale nie rozmawiałem z nim.
You've been to Brazil, haven’t you? — Yes, many times.
学び始める
Byłeś w Brazylii, prawda? - Tak, wiele razy.
You speak Chinese, don't you? — Yes, but not very well.
学び始める
Mówisz po chińsku, prawda? - Tak, ale niezbyt dobrze.
Caroline looks tired, doesn‘t she? — Yes, she works very hard.
学び始める
Caroline wygląda na zmęczoną, prawda? - Tak, ona bardzo ciężko pracuje.
You'll help me, won't you? — Yes, of course I will.
学び始める
Pomożesz mi, prawda? - Tak, oczywiście.
You haven‘t eaten yet, have you? — No, I'm not hungry.
学び始める
Jeszcze nie jadłeś, prawda? - Nie, nie jestem głodny.
You aren't tired, are you? — N0, I feel fine.
学び始める
Nie jesteś zmęczony, prawda? - Nie, czuję się dobrze.
Igor's a very nice person, isn't he? — Yes, everybody likes him.
学び始める
Igor to bardzo miła osoba, prawda? - Tak, wszyscy go lubią.
You can play the piano, can't you? — Yes, but I'm not very good.
学び始める
Umiesz grać na pianinie, prawda? - Tak, ale niezbyt dobrze.
You don‘t know Larisa's sister, do you? — No, I've never met her.
学び始める
Nie znasz siostry Larisy, prawda? - Nie, nigdy jej nie spotkałem.
Claude went to college, didn‘t he? — Yes, he studied psychology.
学び始める
Claude studiował, prawda? - Tak, studiował psychologię.
The film wasn't very good, was it? — No, it was terrible.
学び始める
Film nie był zbyt dobry, prawda? - Nie, był okropny.
Charlotte lives near you, doesn't she? — Yes, just a few blocks away.
学び始める
Charlotte mieszka blisko ciebie, prawda? - Tak, kilka bloków dalej.
You won't tell anybody what I said, will you? — No, of course not.
学び始める
Nie powiesz nikomu tego, co ci powiedziałem, dobrze? - Nie, oczywiście, że nie.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。