glossika2 1976-2000

 0    25 フィッシュ    Madora
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
I now regret saying what I said.
学び始める
Żałuję teraz tego, co powiedziałem.
She denied that she had stolen the money.
学び始める
Ona zaprzeczyła, że ​​ukradła pieniądze.
Sabine suggested, that we go to the cinema.
学び始める
Sabine zaproponowała, żebyśmy ​​poszli do kina.
Should we postpone leaving today until tomorrow? — No, we should try leaving as soon as possible.
学び始める
Powinniśmy przełożyć dzisiajszy wyjazd na jutro? - Nie, powinniśmy spróbować wyjechać tak szybko, jak to możliwe.
My car isn't very reliable. It keeps breaking down.
学び始める
Nie można liczyć na mój samochód. Ciągle się psuje.
It was very funny. I couldn't stop laughing.
学び始める
To było bardzo śmieszne. Nie mogłem przestać się śmiać.
It was late, so we decided to take a taxi home.
学び始める
Było późno, więc zdecydowaliśmy że wzimiemy taksówkę do domu.
Vincent was in a difficult situation, so I agreed to help him.
学び始める
Vincent był w trudnej sytuacji, więc zgodziłem się mu pomóc.
How old were you, when you learned to drive?
学び始める
Ile miałeś lat, gdy nauczyłeś się prowadzić samochód?
Valerie failed to make, a good impression at the job interview.
学び始める
Valerie nie udało się zrobić dobrego wrażenia na rozmowie kwalifikacyjnej.
We decided not to go out because of the weather.
学び始める
Z powodu pogody zdecydowaliśmy, że nie będziemy wychodzić
I promised not to be late.
学び始める
Obiecałem, że się nie spóźnię.
Are you thinking of buying a car? — Yeah, but I still haven't made up my mind.
学び始める
Myślisz o zakupie samochodu? - Tak, ale wciąż sie nie zdecydowałem.
They seem to have plenty of money.
学び始める
Wygląda na to, że mają mnóstwo pieniędzy.
I like Victoria, but I think she tends to talk too much.
学び始める
Lubię Victorię, ale myślę, że ona ma tendencję do mówienia zbyt dużo
Ron pretended not to see me when he passed me on the street.
学び始める
Ron udawał, że mnie nie widzi, kiedy minął mnie na ulicy.
I pretended to be reading the newspaper.
学び始める
Udawałem, że czytam gazetę.
You seem to have lost weight.
学び始める
Wygląda na to, że schudłeś.
Yan seems to be enjoying his new job.
学び始める
Wygląda na to, że Janowi podoba sie nowa praca.
I wouldn’t dare tell him.
学び始める
Nie śmiałbym mu powiedzieć.
Can somebody show me, how to change the cartridge in this printer? Sure, I will.
学び始める
Czy ktoś może mi pokazać, jak zmieniać tusze w tej drukarce? Pewnie, ja to zrobię.
Yvonne tends to forget things.
学び始める
Iwona ma tendencję do zapominania o rzeczach.
They claim to have solved the problem.
学び始める
Oni uważają, że rozwiązali problem.
Would you know, what to do if there was a fire in the building? Not really.
学び始める
Wiedziałbyś, co zrobić, gdyby w budynku był pożar? Nie bardzo.
I was really astonished. I didn't know What to say.
学び始める
Byłem zdziwiony. Nie wiedziałem co powiedzieć.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。