HB 29. zezwolenie na podejście

 0    14 フィッシュ    Monika1980
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
spodziewaj się wektorowania do podejścia ILS pas 30
学び始める
expect vectors ILS approach runway 30
spodziewaj się wektorowania do podejścia z widocznością do pasa 30
学び始める
expect vectors visual approach runway 30
spodziewaj się wektorowania do podejścia PAR pas 30
学び始める
expect vectors PAR approach runway 30
podejście ILS niemożlilwe z powodu
学び始める
the ILS approachnot available due...
przechwycisz radiolatarnię kierunku ILS / linię drogi 12 NM od punktu przyziemienia
学び始める
you will intercept ILS localiser / track 12 NM from touchdown
spodziewaj się wektorowania z przecięciem radiolatarni kierunku ILS dla separacji
学び始める
expect vectors across localizer for spacing
prowadzę cię z przecięciem lokalizer dla separacji
学び始める
taking you through localizer for spacing
skręć w lewo kurs 300 do przechwycenia linii drogi podejścia końcowego NDB na pas 30
学び始める
turn left heading 300 to intercept final track NDB runway 30
zezwalam na podejście ILS pas 30 zgłoś stabilizację
学び始める
cleared for ILS approach runway 30 report established
zezwalam na podejście ILS pas 30
学び始める
cleared ILS approach runway 30
zezwalam na podejście TACAN pas 30
学び始める
cleared TACAn approach runway 30
lotnisko na godzinie 11
学び始める
airfield is 11'o clock
dystans 8 NM
学び始める
distance 8 NM
zgłoś z widocznością
学び始める
report in sight

コメントを投稿するにはログインする必要があります。