Isel zwroty - B

 0    31 フィッシュ    mily1212
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
blindly obey somebody
学び始める
być ślepo posłusznym komuś
block somebody’s view
学び始める
zasłaniać komuś widok
blood type
学び始める
grupa krwi
blue with cold
学び始める
zsiniały z zimna
body and soul
学び始める
duszą i ciałem
boil down to something
学び始める
sprowadzać się do czegoś
bored to death
学び始める
śmiertelnie znudzony
botch a job
学び始める
spartaczyć pracę
bottoms up!
学び始める
do dna! zdrowie! (przy toastach)
break a promise
学び始める
złamać obietnicę
break a record
学び始める
pobić rekord
break free
学び始める
uwolnić się
break into pieces
学び始める
rozbić/rozlecieć się na kawałki
break one’s back
学び始める
harować, ciężko pracować
break somebody’s heart
学び始める
złamać komuś serce
break the habit
学び始める
zerwać z nałogiem
break the news to somebody
学び始める
powiadomić kogoś
bring bad luck to somebody
学び始める
przynosić komuś pecha
bring credit to somebody
学び始める
przynosić komuś chlubę
bring good results
学び始める
przynieść/dać dobre wyniki
bring pressure
学び始める
wywierać nacisk
bring shame on somebody
学び始める
przynieść komuś wstyd
bring something to an end
学び始める
doprowadzić coś do końca
bring up a subject
学び始める
poruszyć temat
bring up children
学び始める
wychowywać dzieci
bundle of nerves
学び始める
kłębek nerwów
burn the midnight oil
学び始める
pracować do późna w nocy
burst into flames
学び始める
buchnąć płomieniem
burst into tears
学び始める
wybuchnąć płaczem
burst out laughing
学び始める
wybuchnąć śmiechem
but for you
学び始める
gdyby nie ty

コメントを投稿するにはログインする必要があります。