J A 3 + czasowniki

 0    376 フィッシュ    wiktoriariki
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
slimming
学び始める
odchudzanie
plain
学び始める
przeciętny, zwykły
dryer
dry
学び始める
suszarka
suchy
bargains = deals
学び始める
okazje = oferty
daydreamer
学び始める
marzyciel
unforgettable experience
学び始める
niezapomniane przeżycie
nightmare
学び始める
koszmar
guest
学び始める
gość
fool
学び始める
głupek
a rare sight
学び始める
rzadki widok
recall / recollect
学び始める
przywołać / przypomnieć
She looks like a model / a teacher
学び始める
Ona wygląda jak modelka / nauczycielka
of all times
学び始める
wszystkich czasów
of all time
学び始める
cały czas
broke up/ split up
学び始める
rozpadł się, zerwać (w związku np) / rozpadł
pride on
pride
学び始める
dumny z
pycha, duma
steep
学び始める
stromy
fix a broken bike
学び始める
naprawić zepsuty rower
make pancakes
学び始める
robić naleśniki
mow the lawn
学び始める
skosić trawnik
sew - sewed - sewn
学び始める
szyć
use a drill
学び始める
użyj wiertła
unusual
学び始める
niezwykły
peaceful =/= rough
学び始める
spokojny = / = niespokojny
moan about sth
学び始める
narzekać na coś
not appeal to me => not grab me at all
学び始める
nie apeluj do mnie => w ogóle mnie nie chwytaj
carry out
学び始める
wykonać, zastosować
turn up for
学び始める
pojawić się
lead to
学び始める
prowadzić do
be off your head/ be crazy
学び始める
oszalał / oszalał
bump into
学び始める
wpadać na coś
count on
学び始める
liczyć na
drives me mad
学び始める
doprowadza mnie do szaleństwa
I wondered why
学び始める
Zastanawiałem się, dlaczego
beyond
学び始める
poza
what is more, however
学び始める
co więcej, jednak
vivid
学び始める
żywy
making up stories
学び始める
wymyślanie historii
rambling, chaotic
学び始める
wędrujący, zakamarki, chaotyczny
tank
学び始める
zbiornik
pool of light
学び始める
kałuża światła
thief, thieves
学び始める
złodziej złodzieje
include
学び始める
zawierać
except for sth
学び始める
z wyjątkiem czegoś
Would it be Ok if we (did sth)
学び始める
Czy byłoby dobrze, gdybyśmy (zrobili coś)
throw parties / have organise parties
学び始める
urządzać imprezy / organizować imprezy
downside of sth
学び始める
minusem, wada czegoś
advantage of
学び始める
zaleta
We could put you up.
学び始める
Moglibyśmy cię umieścić/ prznocowac
useful
学び始める
użyteczny
praise sb for sth
praise
学び始める
chwalić kogoś za coś
pochwała
among
学び始める
pośród
foreign languages
学び始める
języki obce
cheat on sb / in
学び始める
oszukiwać kogos / w
cram
学び始める
dopchać, wkuwac
revise for
学び始める
powtarzać do
check your work
学び始める
Sprawdź swoją pracę
concentrate on
学び始める
skupić się na
give a talk on the significance of
学び始める
przemawiać na temat znaczenia
report someone, report on someone
学び始める
zgłoś kogoś, zgłoś kogoś
forge
学び始める
fałszować, podrabiać
take time off work
学び始める
wziąć wolne od pracy
lecturer
学び始める
wykładowca
belong to
学び始める
należeć do
take part in
学び始める
wziąć udział w
pay attention to something
学び始める
uważać na coś/zwracać uwagę na coś
elicit
学び始める
wywołać, wydobyć, uzyskać
familiar
学び始める
znajomy
confused, disoriented
学び始める
zmieszany, zdezorientowany
concerned about
学び始める
zmartwiony o
in favour of
学び始める
na korzyść (czegoś)
let loose a lead
学び始める
puść smycz, uwolnić
live up to expectations (of)
学び始める
sprostać oczekiwaniom
stuffy room
学び始める
duszny pokój
way too easy
学び始める
o wiele za łatwe
way too much/ many
学び始める
zdecydowanie za dużo / dużo
way too
学び始める
za bardzo
be in two minds about sth
学び始める
mieć wątpliwości co do czegoś, nie móc się zdecydować
crave for something, crave something
学び始める
pragnąć czegoś, pragnąć czegoś
draw up
学び始める
zredagować, podjechać
subdivide
学び始める
dzielić na mniejsze części
would
学び始める
by
include
学び始める
zawierać
provide
学び始める
zapewniać
create
学び始める
Stwórz
consider
学び始める
rozważać
choose - chose - chosen
学び始める
wybierać
develop
学び始める
rozwijać
determine
学び始める
określać
allow
学び始める
dopuszczać
supply
学び始める
dać, dostawa
bring - brought - brought
学び始める
przynosić
improve
学び始める
ulepszać
maintain
学び始める
utrzymać
tend
学び始める
mieć tendencję
exist
学び始める
istnieć
enjoy
学び始める
cieszyć się
perform
学び始める
wykonać
indentify oneself
学び始める
identyfikować się
continue
学び始める
kontyntynuj
require
学び始める
wymagać
occur
学び始める
zdarzyć się
approach
学び始める
podejście
avoid
学び始める
uniknąć
prepare for
学び始める
Przygotuj się na
achieve
学び始める
osiągać
receive
学び始める
otrzymać
seem
学び始める
wydawać się
discuss
学び始める
omawiać
realize
学び始める
realizować
contain
学び始める
zawierać
follow up
学び始める
kontynuować jakieś działanie
refer
学び始める
odnosić się
solve a problem
学び始める
rozwiązać problem
solve
学び始める
rozwiązać
describe
学び始める
opisać
prefer
学び始める
woleć
prevent
学び始める
zapobiec
ensure, guarantee
学び始める
zapewnić, zagwarantować
expect
学び始める
oczekiwać
invest
学び始める
inwestować
reduce
学び始める
redukować
appear
学び始める
zjawić się
explain
学び始める
wyjaśnić
explore
学び始める
badać
involve
学び始める
angażować
lose - lost - lost
学び始める
gubić, stracić
afford
学び始める
pozwolić sobie
agree
学び始める
uzgadniać
hear
学び始める
słyszeć
remain
学び始める
pozostawać
represent
学び始める
przedstawiać
apply
学び始める
zastosować
forget - forgot - forgotten
学び始める
zapominać
recommend sth to sb
学び始める
polecać coś komuś
rely on
学び始める
polegać na
vary
学び始める
różnią się
generate
学び始める
generować
obtain
学び始める
uzyskać
communicate with
学び始める
komunikować się z
complain about something
学び始める
skarżyć się na coś
depend on
学び始める
zależeć od
enter
学び始める
wchodzić
indicate
学び始める
wskazać
appreciate
学び始める
doceniać
compared to
学び始める
w porównaniu do
manage
学び始める
zarządzać
differ
学び始める
różnić się
encourage
学び始める
zachęcić
expand
学び始める
rozwijać
prove
学び始める
okazać się
react
学び始める
reagować
recognize
学び始める
rozpoznać
replace
学び始める
zastąpić
borrow
学び始める
pożyczat od kogoś
emphasize
学び始める
położyć nacisk
enable
学び始める
włączyć
reflect
学び始める
odzwierciedlić
anticipate
学び始める
przewidywać
assume
学び始める
przyjąć
engage
学び始める
angażować
enhance
学び始める
wzmacniać
install
学び始める
zainstalować
examine
学び始める
zbadać
participate
学び始める
uczestniczyć
intend
学び始める
zamierzać
introduce
学び始める
wprowadzać
relate
学び始める
odnosić się
settle
学び始める
rozstrzygać
assure
学び始める
gwarantować
distribute
学び始める
rozprowadzać
overcome
学び始める
przezwyciężać
owe
学び始める
zawdzięczać
succeed
学び始める
osiągnąć sukces
suffer
学び始める
ponieść
throw - threw - thrown
学び始める
rzucać
acquire
学び始める
nabyć, wejść w posiadanie
adapt
学び始める
przystosować się
adjust
学び始める
dostosować
argue with sb about sth
学び始める
kłócić się z kimś o coś
arise - arose - arisen
学び始める
powstawać, przedstawić
confirm
学び始める
potwierdzać
encourage
学び始める
zachęcić
incorporate
学び始める
włączać
justify your opinion
学び始める
uzasadnij swoją opinię
ought to
学び始める
powinien
possess
学び始める
posiadać
relieve
学び始める
łagodzić: uśmierzać
retain
学び始める
zachować
compete
学び始める
rywalizować
deliver
学び始める
dostarczyć
extend
学び始める
przedłużać, poszerzać
investigate
学び始める
zbadać
negotiate
学び始める
negocjować
quality
学び始める
jakość
rid
学び始める
pozbyć się
arrive
学び始める
przybyć
attach
学び始める
dołączać
behave
学び始める
zachować się
convince
学び始める
przekonać
disagree
学び始める
nie zgadzać się
establish
学び始める
ustalić
ignore
学び始める
ignorować
imply
学び始める
sugerować
insist
学び始める
obstawać
pursue
学び始める
kontynuować
remaining
学び始める
pozostały
specify
学び始める
sprecyzować
warn
学び始める
ostrzec
accuse
学び始める
oskarżać
admit
学び始める
przyznać
announce
学び始める
ogłosić
apologise
学び始める
przepraszać
approve
学び始める
zatwierdzać
attend
学び始める
uczęszczać
commit
学び始める
oddawać się, poświęcać się
criticise
学び始める
krytykować
deserve
学び始める
zasłużyć
hesitate
学び始める
wahać się
inform
学び始める
poinformować
persuade
学び始める
namawiać
pour
学び始める
nalać
propose
学び始める
zaproponować
remind
学び始める
przypominać
shall
学び始める
czasownik używany w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, służy do wyrażania ofert, pytania o poradę czy informację)
submit
学び始める
Zatwierdź
suppose
学び始める
przypuszczać
express
学び始める
wyrazić
I came, I saw, I conquered.
学び始める
Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem.
lease
学び始める
dzierżawa, najem
down-payment
学び始める
zaliczka
few
学び始める
kilka
sufficient
学び始める
wystarczający
resources, measures
学び始める
zasoby, środki
at disposal
学び始める
do dyspozycji
outright
学び始める
wprost
finance
学び始める
finanse
instead of sth
学び始める
zamiast czegoś
profitable
学び始める
dochodowy
basically, essentially
学び始める
w zasadzie zasadniczo
agreement
学び始める
umowa
allow
学び始める
dopuszczać, pozwala
property
学び始める
własność, mienie
In exchange for something
学び始める
W zamian za coś
actual
学び始める
rzeczywisty
certain advantages
学び始める
pewne zalety
obvious
学び始める
oczywisty
obviously
学び始める
oczywiście / w oczywisty sposób
require
学び始める
wymagać
additionally
学び始める
dodatkowo
protection
学び始める
opieka / ochrona
obsolete, outdated
学び始める
przestarzałe, nieaktualne
obsolescence
学び始める
starzenie się
keep in mind that
学び始める
Weź pod uwagę, że/ Pamiętaj, że
penalties and damages
学び始める
kary i szkody
early
学び始める
wcześnie
termination
学び始める
zakończenie
disadvantage
学び始める
niekorzyść, wada
useful life of the assets
学び始める
okres użytkowania aktywów
useful
学び始める
użyteczny
useless
学び始める
bezużyteczny
term
学び始める
semestr, okres
furthermore
学び始める
co więcej / ponadto
benefit
学び始める
zasiłek, korzyść
through
学び始める
przez coś
instead of
学び始める
zamiast
find out about / for
学び始める
dowiedzieć się o / dla
find out
学び始める
odkryć/ dowiedzieć się
greater
学び始める
większy
property
学び始める
własność, mienie
borrow (from)
学び始める
pożyczyć (od) od kogoś
premature
学び始める
przedwczesny
in order of
学び始める
w kolejności
length
学び始める
długość
loan
学び始める
pożyczka
throughout
学び始める
poprzez
condition
学び始める
warunek
retain
学び始める
zachować, utrzymać
even
学び始める
nawet
deal
学び始める
umowa
deal with sth
学び始める
poradzić sobie z czymś
figure out
学び始める
wymyślić
vehicle
学び始める
pojazd
reason
学び始める
przyczyna
current
学び始める
aktualny
currently
学び始める
obecnie, aktualnie
postpone
学び始める
przełożyć, odwlekać
getting
学び始める
stający się, załatwiać
last
学び始める
ostatni, trwa
offer
学び始める
oferta, oferować
keep
学び始める
trzymać, prowadzić, utrzymać
apply
学び始める
zastosować, ubiegać się
date
学び始める
data, randka
reject
学び始める
odrzucać
covering up
学び始める
tuszowanie, zakrywanie
covering letter
学び始める
list motywacyjny
qualifications
学び始める
kwalifikacje
deadline
学び始める
termin
experience
学び始める
doświadczenie
form
学び始める
forma, formularz
arrange
学び始める
zorganizować
arrangement
学び始める
układ
conditional
学び始める
warunkowy
conditionally
学び始める
warunkowo
condition
学び始める
warunek
services
学び始める
usługi
available
学び始める
dostępny
daily
学び始める
codziennie
weekly
学び始める
tygodniowy
take on
学び始める
przybrać, podjąć się
take up
学び始める
zająć się, podnieść
check out
学び始める
wymeldować się, sprawdzić, odchodzić
check off
学び始める
odhaczyć
hand out
学び始める
materiały informacyjne, rozdać, wypłacić
hand in
学び始める
doręczać
starting on
学び始める
zaczynając od
starting up
学び始める
uruchomienie, rozpocząć
take in
学び始める
nabrać kogoś, naciągnąć
sign
学び始める
znak
sign up
学び始める
zapisać się
sign over
学び始める
zarejestruj się
sign on
学び始める
zapisać się, nająć się
go for
学び始める
idź po
go on
学び始める
kontynuować/dziać się/ trwać/ odbywać się
taking over
学び始める
przejmowanie (czegoś)
taking away
学び始める
zabierać
entered
学び始める
weszła
prize / award
学び始める
nagroda / nagroda
expected
学び始める
spodziewany, spodziewał się
fulfill
学び始める
spełnić
fulfill dreams
学び始める
spełniać marzenia
expectiation
学び始める
oczekiwanie
taught himself
学び始める
nauczył się
launched
学び始める
uruchomiona
launch
学び始める
rozpocząć
encourage
学び始める
zachęcić
summarise = sum up
学び始める
podsumuj = podsumuj / streść/ streszczać się
brief
学び始める
akta lub streszczenie sprawy, któtki
briefly
学び始める
pokrótce
whether... or not
学び始める
czy... czy nie
obvious
学び始める
oczywisty
obviously
学び始める
oczywiście / w oczywisty sposób
obvious and easy to understand
学び始める
oczywiste i łatwe do zrozumienia
majority
学び始める
większość
unable
学び始める
niezdolny
focus on
学び始める
skupić się na
on theirs minds
学び始める
w ich umysłach/ mieć coś na głowie
range of
学び始める
zasięg
range of products
学び始める
gama produktów/ wybór produktów
invent
学び始める
wymyślać
invention
学び始める
wynalazek
inventions are invented by inventors
学び始める
wynalazki są wymyślane przez wynalazców
advice
学び始める
porada
entertainment
学び始める
rozrywka, zabawa
led to
学び始める
spowodowało, doprowadziło do
complaints
学び始める
uskarżanie się
reveal
学び始める
ucztować
revelry
学び始める
ucztowanie
valued
学び始める
cenny
feedback
学び始める
informacja zwrotna
memorable
学び始める
zapadający w pamięć
restock
学び始める
uzupełniania zapasów
considered
学び始める
uważane
consider
学び始める
rozważać
considered to be less important
学び始める
uważane za mniej ważne
consistent
学び始める
zgodny, spójny
discomfort
学び始める
dyskomfort
lack of sth
学び始める
brak czegoś
damage
学び始める
szkoda / krzywda
damaged
学び始める
uszkodzony
pity that
学び始める
szkoda, że
imagine
学び始める
wyobrażać sobie
fell off
学び始める
spaść
slightest
学び始める
najmniejsze
on my mind
学び始める
mam na myśli/ na mojej głowie
stuff
学び始める
rzeczy

コメントを投稿するにはログインする必要があります。