lekcja 12 pwr

 0    93 フィッシュ    lucynabalcerzak
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
słuchać, być posłusznym
学び始める
obey
w sieci
学び始める
on the internet
wszechstronny
学び始める
versatile
uśpiony wulkan
学び始める
dormant volcano
dyskredytować, umniejszać
学び始める
to disparage
rozwiać, zaspokoić
学び始める
to allay
poddać się czemuś (chorobie, umrzeć)
学び始める
succumb to sth
naruszenie umowy
学び始める
breach of contract
uzgodniony, przyjęty
学び始める
agreed
ocenione jako
学び始める
rated as
stanowi
学び始める
constitutes
uznaje za
学び始める
regard as
uznać kogoś za winnego
学び始める
consider someone guilty
W odróżnieniu
学び始める
in contrast to
inaczej
学び始める
unlike
na obrazku
学び始める
in the picture
w obiegu
学び始める
in circulation
chociaż (w środku zdania)
学び始める
though
mimo że / chociaż (na początku zdania)
学び始める
although
że tak nie jest
学び始める
to the contrary
bez
学び始める
without
pomimo czegoś
学び始める
despite sth
jednakże (na początku zdania)
学び始める
however
podczas gdy (w środku zdania)
学び始める
whereas
jak nazwiesz siebie
学び始める
WHAT you will call yourself
Jak to nazywasz
学び始める
WHAT do you call it
nawet jeśli
学び始める
even so
jak wszyscy inni
学び始める
as those everyone else
wystawa
学び始める
exhibit
wystawa
学び始める
exhibition
rezydent
学び始める
resident
mieszkać
学び始める
reside
naocznie
学び始める
visually
wizja
学び始める
vision
zatytuowany (odnośnie rzeczy)
学び始める
entitled
zatytuowany (odnośnie osoby)
学び始める
titled
tytuł
学び始める
title
historycznie
学び始める
historically
historyczny (o znaczeniu historycznym)
学び始める
historic
historyczny, dziejowy
学び始める
historical
zróżnicowany na
学び始める
diversified into
różnorodny
学び始める
diversifiable
poinformować
学び始める
inform
informacyjny
学び始める
informative
perfekcjonista (o osobie)
学び始める
perfectionist
perfekcyjny
学び始める
perfectional
spierać się
学び始める
argue
bezdyskusyjny
学び始める
arguably
nie do przegapienia
学び始める
unmissable
przyjęcie (do szpitala)
学び始める
admission
wstęp, przyznanie się
学び始める
admittance to
odniesienie, referencja
学び始める
reference to sth
z przyjemnością, będziemy zachwyceni
学び始める
be delighted
wyraźne skupienie
学び始める
clear focus
bezwzględność
学び始める
ruthlessness
pewny siebie
学び始める
self-confident
z tej okazji
学び始める
ON this occasion
przesłanki do zachęcanie
学び始める
rationale for encouraging
być zależnym
学び始める
be reliant
nałożone, narzucone
学び始める
imposed
biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o
学び始める
regarding
zakończone
学び始める
completed, finished
Wolontariat za granicą
学び始める
volunteering overseas
nabyć, uzyskać
学び始める
aquire, pick up, learn sth
niezdolny do zrobienia czegoś
学び始める
unable to sth
1. pomoc 2. zasiłek
学び始める
aid
pomoc / pomoc
学び始める
assistance / aid
umożliwiać
学び始める
enable
mnóstwo
学び始める
loads of
ręczyć za kogoś
学び始める
vouch for sb
skontaktować się = kontakt
学び始める
get in touch=contact
Czekam na twoją odpowiedź / odpowiedź
学び始める
I look forward to your response/reply
Z poważaniem
学び始める
your sincerely
bez słowa skargi
学び始める
without a word of complaint
krewni
学び始める
relatives
udało się coś zrobić
学び始める
manage to do sth
dużo później
学び始める
much later
zatrudnienie, umieszczenie
学び始める
placement
drobiazgi
学び始める
odds and ends
szansa, nierówność, przewaga
学び始める
odds
adwokat / obrońca
学び始める
barrister [UK] = attorney [US]
zaufanie, pewność siebie
学び始める
confidence
póki jeszcze
学び始める
while still
miejsce pracy
学び始める
work placement
niepewności
学び始める
uncertainties
ustalony, osiadły
学び始める
settled
stowarzyszenie
学び始める
association
zwarta rodzina
学び始める
close-knit family
przewidywać
学び始める
foresee
bez przekonania
学び始める
half-hearted
ledwie się przepchnąć
学び始める
scrape through
szpiegować
学び始める
shadow
okazja / możliwość
学び始める
opportunity

コメントを投稿するにはログインする必要があります。