Lesson 2021-03-30

 0    24 フィッシュ    zruta
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
anyway
Anyway, I'm glad to be back home.
学び始める
w każdym razie
W każdym razie, cieszę się że jestem z powrotem w domu.
apparently
I haven't met him yet but apparently he's very good-looking.
学び始める
podobno
Ja go jeszcze nie spotkałem, ale pobobno jest przystojny.
gradually
The change should be made gradually.
学び始める
gradually 英語で
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
ideally
学び始める
idealnie
in fact
学び始める
w rzeczywistości
actually
Actually, you are right.
学び始める
faktycznie
Faktycznie, masz rację.
obviously
学び始める
oczywiście / w oczywisty sposób
eventually
学び始める
ostatecznie / w końcu
alternatively
学び始める
alternatywnie
basically
学び始める
w zasadzie, zasadniczo, fundamentalnie
fairly
学び始める
raczej, dość, całkiem (w odpowiednim stopniu)
terribly
学び始める
straszliwie, strasznie, okropnie (źle)
incredibly
学び始める
niesamowicie, niewiarygodnie
possibly
学び始める
być może, możliwe
probably
It will probably rain tomorrow.
学び始める
prawdopodobnie
Prawdopodobnie będzie jutro padać.
angrily
学び始める
ze złością, gniewnie
healthily
学び始める
zdrowo
automatically
学び始める
automatycznie
dramatically
学び始める
radykalnie, drastycznie, gwałtownie (np. zmienić coś, zredukować)
scientifically
学び始める
naukowo
beautifully
学び始める
estetycznie
rapidly
学び始める
szybko, gwałtownie (w szybkim tempie i krótkim czasie)
seldom
He seldom answers any questions.
学び始める
rzadko kiedy
Rzadko odpowiada na pytania.
rarely
学び始める
rzadko

コメントを投稿するにはログインする必要があります。