lesson 21/10 added by Chris English:-)

 0    10 フィッシュ    chrismarshallpl
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Can you make a complete sentence?
学び始める
Czy potrafisz napisać pełne zdanie?
My best friends can be crazy sometimes
学び始める
Moi najlepsi przyjaciele mogą czasem być szaleni
I would love to travel to America one day
学び始める
Chciałbym kiedyś pojechać do Ameryki
Christmas is one of the best times in the year
学び始める
Boże Narodzenie to jeden z najlepszych okresów w roku
I would really love to go to London again
学び始める
Bardzo chciałbym znów pojechać do Londynu
Yes it does rain a lot in England
学び始める
Tak, w Anglii dużo pada
My parents are the best in the world
学び始める
Moi rodzice są najlepsi na świecie
The best time is family time
学び始める
Najlepszy czas to czas rodzinny
Mums always make the best foods
学び始める
Mamy zawsze robią najlepsze potrawy
Home cooking is the best
学び始める
Domowa kuchnia jest najlepsza

コメントを投稿するにはログインする必要があります。