Media - The media (FCE)

4.7  3    25 フィッシュ    fiszkoteka (mgr E. Habielska, Uniwersytet Warszawski)
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
dziennikarz
Dziennikarz przygotował pytania do wywiadu.
学び始める
a journalist
The journalist prepared some questions for the interview.
paparazzi
Paparazzi zrobili jej kilka zdjęć w klubie.
学び始める
paparazzi
Paparazzi took some pictures of her in the club.
film dokumentalny
Na Kanale 1 jest dziś wieczorem ciekawy film dokumentalny.
学び始める
a documentary
There is an interesting documentary on Channel 1 tonight.
główny artykuł
Nasz główny artykuł w tym miesiącu dotyczy przyszłości technologii informacyjnej.
学び始める
a feature
Our feature this month is on the future of information technology.
kanał, program
Ten program jest nudny, zmieńmy kanał.
学び始める
a channel
This show is boring, let's change the channel.
redaktor
Redaktor wprowadził do tekstu pewne poprawki.
学び始める
an editor
The editor introduced some corrections to the text.
bieżące wydarzenia
Nie śledzę wszystkich bieżących wydarzeń.
学び始める
current affairs
I don't keep up to date with all the current affairs.
+18 フィッシュ
レッスンはコースの一部です
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(合計で 1,251 フィッシュ)

無料でコースを試す

コメントを投稿するにはログインする必要があります。