moje slówka

 0    98 フィッシュ    malwina1237
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
wpadki
学び始める
mishaps
złośliwy
学び始める
malicious
pewny siebie
学び始める
self-confident
mściwy
学び始める
vindictive
hojny
学び始める
generous
buntowniczy
学び始める
rebellious
lojalny
学び始める
loyal
niecierpliwy
学び始める
impatient
towarzyski
学び始める
sociable
skromny
学び始める
modest
próżny
学び始める
vain
rozsądny
学び始める
sensible
ambitny
学び始める
ambitious
wrażliwy
学び始める
sensitive
pracowity
学び始める
hard-working
niedojrzały
学び始める
immature
nieodpowiedzialny
学び始める
irresponsible
nieszczęście
学び始める
misfortune
sprowadzić kogoś na manowce
学び始める
lead somebody astray
zadowolenie
学び始める
contentment
zniekształcenie poznawcze
学び始める
cognitive distortion
realizować cele
学び始める
to pursue goals
pojąć
学び始める
conceive
nadmierna generalizacja
学び始める
overgeneralization
wzór
学び始める
pattern
pochwała lub komplement
学び始める
praise or conpliment
przestań sobie narzucać
学び始める
stop should-ing on yourself
duszenie
学び始める
constriction
wzorce myślenia, które mogą cię ciągnąć w dół
学び始める
thinking patterns that could be dragging you down
produkt zyskuje na popularności
学び始める
product is growing in popularity
żmudna praca
学び始める
tedious work
zrozumieć, zrozumieć
学び始める
comprehend, understand
wyzwania dotyczące organizacji
学び始める
organisational challenges
z punktu widzenia
学び始める
from the viewpoint of
realizować projekt
学び始める
run a project
zgodnie z założeniami
学び始める
according to assumptions
przedstawić argumenty
学び始める
present arguments
nieuchwytny
学び始める
elusive
stracić poczucie czasu
学び始める
loose a sense of time
zgiełk, zamieszanie
学び始める
hustle and bustle
Niezbywalne prawa
学び始める
unalienable rights
Nie jest przesadą
学び始める
It is not farfetched to say
niekorzystny efekt
学び始める
adverse effect on life
układ sercowo-naczyniowy
学び始める
cardiovascular system
migotanie przedsionków
学び始める
atrial fibrillation
skutki wykraczają poza fizyczne zagrożenia
学び始める
effects go beyond physical risks
źródło stresu
学び始める
source of stress
złagodzić ciśnienie
学び始める
alleviate the presure
notorycznie zły
学び始める
notoriously bad at taking vacations
kosztem mojego zdrowia psychicznego
学び始める
at the cost to my mental health
pozornie
学び始める
ostensibly
kult
学び始める
worship
ołtarz
学び始める
altar
uwielbienie przy ołtarzu za profesjonalne osiągnięcia i pieniądze
学び始める
we shouldn'nt worship at the Altar of proffesional achievement and money
przyjąć wartości
学び始める
embrace the values
ulegać czemuś
学び始める
succumb to sth
zazdrościć czegoś
学び始める
being envious of something
imitować
学び始める
mimic
granice
学び始める
boundries
być w czymś bardzo dobrym
学び始める
to excel at something
wiedza o społeczeństwie
学び始める
civics
przypominać sobie
学び始める
recall
uwodzicielski
学び始める
sedutive
skupić się na
学び始める
focus on
zaufanie do instytucji
学び始める
trust in institutions
polaryzacja polityczna
学び始める
political polarization
ostry sprzeciw
学び始める
backlash
konserwować
学び始める
to preserve
drzwi obrotowe
学び始める
revolving door
przedstawić w skrócie / szkicować
学び始める
to outline
szczególnie
学び始める
particularly
warunki wstępne
学び始める
prerequisites for
wpaść w pułapkę
学び始める
to fall into the trap
przedstawić w skrócie / szkicować
学び始める
to outline
zaprzeczać
学び始める
contradict
potknąć się
学び始める
stumble
oszukiwać na egzaminie
学び始める
to cheat on exam
sprytny
学び始める
cunning
naginać zasady
学び始める
to bend the rules
deszcz ze śniegiem
学び始める
sleet
małomówny
学び始める
reticent
wady
学び始める
drawbacks
drażnić kogoś
学び始める
to grate on somebody
zaradny
学び始める
resourceful (Grafton Humar R.
wykorzystaj nadwyżkę, aby mądrze inwestować
学び始める
use the excess to invest wisely
prawdopodobieństwo bycia odkrytym jest niewielkie
学び始める
likehood of being discovered is small
martwy punkt
学び始める
blind spot
poradzić sobie z czymś, ogarnąć
学び始める
to embrace sth
niezobowiązujący
学び始める
noncommital
zamieć
学び始める
blizzard
rozważać
学び始める
to consider (doing)
natychmiast
学び始める
straightaway
zwinąć się na kanapie
学び始める
curl up on the sofa
ogólny obraz
学び始める
overarching picture
nadrzędny cel
学び始める
overarching goal
wzywać do egzaminu
学び始める
to cram for an exam
zakątki
学び始める
nooks
zespół oszusta
学び始める
imposter syndrom

コメントを投稿するにはログインする必要があります。