New year's resolution BBC

 0    24 フィッシュ    nataliakalista
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
postanowienie
学び始める
resolution
Jakie są twoje postanowienia noworoczne?
学び始める
What are your New Year's resolutions?
poddawać się/rezygnować
学び始める
give up
porzuć alkohol na miesiąc
学び始める
give up alcohol for a month
Poddaję się, nie mogę tego zrobić.
学び始める
I give up, I can't do this.
zerwać z nałogiem
学び始める
kick the habit
Wiele osób próbuje pozbyć się złych nawyków
学び始める
Many people try to kick bad habits
pokusa
学び始める
temptation
presja grupy
学び始める
peer pressure
zakorzeniony
学び始める
ingrained
głęboko zakorzeniony
学び始める
deeply ingrained
spełniać
学び始める
fulfil
spełniać się
学び始める
fulfil oneself
zrealizować plan, spełnić
学び始める
fulfil plan
kac
学び始める
hangover
Jeśli wypijesz za dużo, masz kaca, czujesz się źle.
学び始める
If you drink too much, you have a hangover, you feel sick.
zadowalać
学び始める
suit
ona zadowoliła dzieci wielkim czekoladowym ciastem.
学び始める
She suited the children with a big chocolate cake
ciąg alkoholowy
学び始める
drinking binge
trzeźwy
学び始める
sober
Czy jesteś wystarczająco trzeźwy, aby prowadzić?
学び始める
Are you sober enough to drive?
niepokój
学び始める
anxiety
Te tabletki obniżą twój stres i niepokój
学び始める
These tablets will reduce your stress and anxiety
ona cierpi na lęk i depresję
学び始める
She suffers from anxiety and depression

コメントを投稿するにはログインする必要があります。