Notebook 1

 0    126 フィッシュ    jacekkub
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
towary
学び始める
goods
zadowalający
学び始める
satisfactory
współpracownicy
学び始める
colleagues
starszy (stażem) kolega
学び始める
a senior colleague
trzymać (w domu/w garażu)
学び始める
keep
być w kontakcie
学び始める
keep in touch
wyprzedzać
学び始める
overtake
Nie trzeba... - You don't have to.../There's no need to...
学び始める
You don't need ... - You don't have to ... / There's no need to...
Nie można – You can't/mustn't...
学び始める
You can't - You can't / mustn't...
(słowo które wprowadza narzędzie – przedmiot którym coś robimy)
学び始める
with
przemysł/branża
学び始める
industry
kontrola jakości
学び始める
quality
żaden
学び始める
no
każdy
学び始める
every
jakikolwiek
学び始める
any
trochę/kilka/jakiś
学び始める
some
Obawiam się że...
学び始める
I'm afraid...
obawiać się
学び始める
be afraid of
żeby
学び始める
to
że
学び始める
that
odwieść kogoś od... / zniechęcić kogoś do...
学び始める
discourage sb from sth
zarządzać
学び始める
manage sth
dać radę/zdołać/udać się
学び始める
manange to...
ostatnim razem
学び始める
last time
ostatnio
学び始める
recently/lately
patrzeć w przód
学び始める
look ahead
ciągle coś robić
Ciągle pracujemy nad tym samym projektem
学び始める
keep doing sth
We keep working on the same project
nadal
学び始める
still
najlepszy sposób
学び始める
the best way
raz(y)
学び始める
time(s)
krótkie terminy
学び始める
tight deadlines
ustalać/robić ustalenia – make arrangements
学び始める
make arrangements
były
学び始める
ex-/former
roczny
学び始める
annual
rocznica
学び始める
anniversary
reagować
学び始める
react
(nie)możlliwy
学び始める
(im)possible
aktualizować/aktualizacja
学び始める
update
aktualny
学び始める
up-to-date
nieaktualny/przestarzały
学び始める
out-of-date
wprowadzić (dane)/wejść
学び始める
enter
wprowadzić (do tematu)
学び始める
introduce
przyzwyczaić się do...
学び始める
get used to...
wybierać
学び始める
pick
robić coś na zmianę
学び始める
take turns
Moja kolej
学び始める
My turn!
luksusowy
学び始める
luxury
wypalić/zadziałać
学び始める
work out
spód/dno
学び始める
bottom
guzik/przycisk
学び始める
button
mimo że
学び始める
although
dodatek
学び始める
an additive
produkcja masowa
学び始める
mass production
zaślepka
学び始める
a cap
kran
学び始める
a tap
za pomocą...
学び始める
with...
nastawiać/ustawiać
学び始める
set
ustawienia
学び始める
settings
nastawa
学び始める
set point
podpisać
学び始める
sign
mieć coś zrobić
Mieliśmy to skończyć wczoraj
学び始める
be to do sth
We were to finish it yesterday
mieć coś przeciwko
Masz coś przeciwko temu żeby zrobić przerwę?
学び始める
mind
Do you mind taking a break?
przepis
学び始める
a recipe for...
targać/drzeć
学び始める
tear (tore-torn)
Dawniej/Kiedyś miałem długie włosy (a teraz już nie)
学び始める
I used to have long hair
w pewnej chwili
学び始める
at some point
patyk/kij
学び始める
stick
kleić
学び始める
stick
trzymać się planu
学び始める
stick to the plan
naklejka/etykieta
学び始める
a sticker
utknąć
学び始める
get stuck
uratować
学び始める
rescue
nadganiać/nadrabiać
学び始める
catch up
prowadzić (firmę/kurs/spotkanie)
学び始める
run
urlop macierzyński
学び始める
a maternity leave
urlop tacierzyński
学び始める
a paternity leave
strzelić bramkę
学び始める
score a goal
konkurent/rywal
学び始める
a competitor
zadowalać
学び始める
satisfy
remis(ować)
学び始める
draw
jeśli/gdyby
学び始める
if
zamarzać
学び始める
freeze
półka
学び始める
shelf
szafka
学び始める
a cupboard/a closet
zauważać
学び始める
notice
przeszkadzać
学び始める
disturb
pozwalać
学び始める
let/allow
dowiedzieć się
学び始める
learn/find out
pogodzić się z kimś
学び始める
make up with...
specjalnie
学び始める
specially
zwłaszcza/szczególnie
学び始める
especially
smak/gust
学び始める
taste
harmonogram
学び始める
schedule
planować (kalendarz)
学び始める
schedule
przenieść (na inną datę)
学び始める
reschedule
wiatrak/wentylator
学び始める
a fan
wydawać się
学び始める
seem (to be)
określać
学び始める
define
dopuszczalny
学び始める
acceptable
słuch
学び始める
hearing
wzrok
学び始める
sight
niż
学び始める
than
znudzony
学び始める
bored
nudny
学び始める
boring
wiercić/nudzić
学び始める
bore
pożyczać od...
学び始める
borrow from
pożyczać komuś
学び始める
lend... to...
pojawiać się
学び始める
appear
znikać
学び始める
disappear/vanish
nagle
学び始める
suddenly
nagły
学び始める
sudden
dotrzymać terminu
学び始める
keep/meet a deadline
przegapić termin
学び始める
miss a deadline
spełnić wymagania
学び始める
meet a requirement
koło
学び始める
a wheel
opona
学び始める
a tyre
siedzenie/fotel
学び始める
a seat
łańcuch/sieć (sklepów)
学び始める
a chain
ogniwo
学び始める
a link
łączyć
学び始める
link
najsłabsze ogniwo
学び始める
the weakest link
grać u siebie
学び始める
play at home
grać na wyjeździe
学び始める
play away
awansować
学び始める
be promoted
zakwalifikować się do
学び始める
qualify for
natychmiast
学び始める
immediately

コメントを投稿するにはログインする必要があります。