Nouns

 0    79 フィッシュ    guest2287545
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
powódź
学び始める
flood
kłódka
学び始める
padlock
wojsko
学び始める
troops
warunek, stan
学び始める
condition
studnia
学び始める
well
beton
学び始める
concrete
czynsz
学び始める
a rent
He didn’t have enough money to pay the rent.
północ (pora dnia)
学び始める
midnight
I have to be back at home before midnight.
pokwitowanie, paragon
学び始める
receipt
roślina
学び始める
plant
porada, rada
学び始める
advice
piasek
学び始める
sand
I’ve got sand in my shoes.
sufit
学び始める
ceiling
drabina
学び始める
a ladder
renowator; konserwator
学び始める
renovator; conservator
netto, siatka
学び始める
net
przełożony, zwierzchnik
学び始める
supervisor
przełożony
学び始める
superior
piwnica
学び始める
basement
winda
学び始める
lift
kosz na śmieci
On wyrzucił pusta butelke do kosza
学び始める
bin
He threw the empty bottle into the bin.
opona
Muszę napompować koła.
学び始める
tyre
I need to put some air in my tyres.
własność, mienie
学び始める
property
wróg (wrogowie)
学び始める
enemy (enemies)
rasa ludzka
学び始める
human race
rada
学び始める
council
The city council decided to create a new park.
wykład
Czy idziesz na wykład o muzyce i jej historii?
学び始める
lecture
Are you going to the lecture about music and it’s history?
śledztwo
学び始める
investigation
zaproszenie
学び始める
invitation
głośnik
Ten głośnik nie działa - dźwięk jest mono, a nie stereo.
学び始める
speaker
This speaker doesn’t work - the sound is mono not stereo.
zaliczka, zadatek
Musimy zapłacić zaliczkę, żeby zarezerwować pokój.
学び始める
advance
We have to pay an advance in order to book a room.
kara
学び始める
1. penalty 2. punishment
badanie
badanie lekarskie
学び始める
examination
medical examination
płytka / kafelka
Oni pokryli podłogę kafelkami.
学び始める
tile
They covered the floor with tiles.
umowa
学び始める
agreement
umiejętność
学び始める
skill
zatrudniony (osoba zatrudniona), pracownik
学び始める
employee
worker
pracodawca
学び始める
employer
bezrobotny
学び始める
unemployed
obowiązek
学び始める
responsibility
duty
obowiązek
学び始める
duty
responsibility
nagroda
学び始める
award
nagroda, wygrana
学び始める
prize
wartość
学び始める
value
żądanie, prośba
Prośba o informację
学び始める
request
Request for information (RFI)
teściowie
学び始める
parents-in-law
zadanie
学び始める
task
umysł, rozum, zdanie
学び始める
mind
płot
学び始める
fence
stypendium naukowe
学び始める
scholarship
recenzja
学び始める
review
ściana
学び始める
wall
lokator
学び始める
tenant
współwłaściciel
学び始める
co-owner
wpływ
Decyzje rządu mają wpływ na gospodarkę.
学び始める
impact
The government’s decisions have an impact on the economy.
izba
Parlament Wielkiej Brytani składa się z 2 izb.
学び始める
chamber
British Parliament consists of two chambers.
katastrofa
1) Oni nie mogli nic zrobić żeby zapobiec katastrofie. 2) Ich rozwód był dla ich córki prawdziwą katastrofą.
学び始める
disaster
They couldn’t do anything to prevent the disaster. 2) Their divorce was a real disaster for their daughter.
zamieszanie, zamęt
Było wiele zamieszania co do tego co się właśnie działo.
学び始める
confusion
There was a lot of confusion about what was actually going on.
wywiad rozmowa kwalifikacyjna
学び始める
interview
doświadczenie
学び始める
experience
oczekiwanie, wymaganie
学び始める
expectation
odpowiedź reakcja
学び始める
response
możliwość pracy
oferta pracy
学び始める
job opportunity
job offer
wina
学び始める
fault
przemoc
学び始める
violence
hańba, wstyd
学び始める
disgrace
nawyk / przyzwyczajenie
学び始める
habit
zachód słońca
学び始める
sunset
sunrise
ofiara
学び始める
victim
cennik
学び始める
price list
wznowienie
学び始める
resumption
obniżka upust
学び始める
discount
rozwój
学び始める
development
ilość
学び始める
amount
przeciwnik
学び始める
opponent
szacunek
学び始める
respect, regard
osa
学び始める
wasp
ćpun
学び始める
junkie
user, drug addict
przemowa
学び始める
speech

コメントを投稿するにはログインする必要があります。