Opisz wysiłek statyczny jak wpływa na układ sercowo naczyniowy i porównaj wysiłek statycznyi dynamiczny

 0    33 フィッシュ    chomikmimi
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Z uwagi na pobudzenie układu współczulnego wzrasta
学び始める
HR (bo wzrasta częstość pobudzeni w węźle SA). Objętość wyrzutowa (SV) nie zmienia się, bądź nieznacznie rośnie – przy niewielkich obciążeniach lub też spada – przy większych obciążeniach.
Objętość wyrzutowa (SV) nie zmienia się, bądź nieznacznie rośnie – przy niewielkich obciążeniach lub też spada – przy większych obciążeniach. Spowodowane jest to
学び始める
tym, że naciskające na naczynia mięśnie (SKURCZ IZOMETRYCZNY) powodują zmniejszenie powrotu żylnego, ale przede wszystkim zwiększają ciśnienie rozkurczowe, co prowadzi właśnie do zmniejszenia objętości wyrzutowej, z powodu mniejszego gradientu ciśnień.
Wzrost CO podczas wysiłku statycznego może być spowodowany wyłącznie
学び始める
wzrostem HR (nie SV). Znacznie rośnie także TPR przez nacisk pracujących mięśni na naczynia.
Następuje także wzrost
学び始める
ciśnienia tętniczego skurczowego, ponieważ wtłaczana jest zawsze mniejsza objętość krwi ze względu na to, że mamy zmniejszony gradient ciśnień między lewą komorą a aortą.
Lewa komora musi zatem generować
学び始める
bardzo dużą siłę, by pokonać ciśnienie tętnicze rozkurczowe.
Kiedy wykonujemy skurcze izometryczne w obrębie obręczy barkowej i tułowia, to dochodzi do
学び始める
wzrostu ciśnienia w obrębie klatki piersiowej, ponieważ robimy to na wydechu. Wzrastające ciśnienie w klatce piersiowej powoduje wzrost ciśnienia w żyłach głównych i prawym przedsionku, co obniża gradient ciśnień i powrót żylny.
Wzrastające ciśnienie w klatce piersiowej powoduje wzrost ciśnienia w żyłach głównych i prawym przedsionku, co obniża gradient ciśnień i powrót żylny. Zmniejsza się wtedy
学び始める
Zmniejsza się wtedy EDV (objętość końcoworozkurczowa) i SV (objętość wyrzutowa).
Wysiłek statyczny i skurcze izometryczne są
学び始める
są niekorzystne, bo podwyższa ciśnienie rozkurczowe, co obciąża serce, które musi wytworzyć większą siłę (silniej się kurczyć).
Poza tym, wtłaczana jest zawsze
学び始める
mniejsza objętość krwi ze względu na to, że mamy zmniejszony gradient stężeń między lewą komorą a aortą. Lewa komora musi zatem generować bardzo dużą siłę, by pokonać ciśnienie tętnicze rozkurczowe.
Skurcz naczyń żylnych
学び始める
głównie mięśnie i skóra, stąd receptory Alfa-1 są też w naczyniach żylnych. Ich aktywacja doprowadza do zwiększenia powrotu żylnego.
Mniejsza objętość naczyń żylnych powoduje, że
学び始める
więcej krwi żylnej będzie przepchnięte do serca, bo zbiornik żylny to nie tylko zbiornik niskociśnieniowy, ale też zbiornik o objętości dużo większej niż zbiornik tętniczy.
Gromadzenie dużej ilości krwi w układzie żylnym powodowałoby
学び始める
mniejszy jej powrót do serca: naczynia żylne mają zdolność dużego rozciągania.
Gromadzenie dużej ilości krwi w układzie żylnym powodowałoby mniejszy jej powrót do serca: naczynia żylne mają zdolność dużego rozciągania. Tak, jak obserwowaliśmy
学び始める
to przy próbie ortostatycznej: wstajemy i dzięki zdolności żył do rozszerzania, krew chwilowo pozostaje w naczyniach żylnych. Jednak gdy się skurczą, krew nie zalega i szybciej przepływa do serca.
Podczas wysiłku fizycznego następuje aktywacja
学び始める
układu współczulnego. Prowadzi to do wzrostu HR (wzrasta częstość pobudzeń w węźle SA) Z kolei SV, czyli objętość wyrzutowa pozostaje na stałym poziomie lub maleje (przy znacznych obciążeniach).
Mięśnie podczas skurczu izometrycznego (szczególnie mięśnie kończyn dolnych) uciskają
学び始める
naczynia krwionośne, zmniejszając tym samym powrót żylny.
Mięśnie podczas skurczu izometrycznego (szczególnie mięśnie kończyn dolnych) uciskają naczynia krwionośne, zmniejszając tym samym powrót żylny. Z powodu tego
学び始める
ucisku wzrasta opór naczyniowy (TPR) i dochodzi do wzrostu ciśnienia rozkurczowego, co powoduje, że wytworzony jest mniejszy gradient ciśnień między lewą komorą a aortą i wtłaczana jest mniejsza objętość krwi - spada SV.
Podczas wysiłku statycznego może wzrosnąć
学び始める
CO (pojemność minutowa), jednakże przyczyną tego jest wzrost HR a nie SV (CO=HRxSV). Jeśli wzrasta CO, to wzrasta również ciśnienie tętnicze skurczowe.
Jeżeli wzrasta TPR i wzrasta CO to wzrasta również
学び始める
MAP (MAP=COxTPR), czyli średnie ciśnienie tętnicze.
Kiedy wykonujemy skurcze izometryczne w obrębie obręczy barkowej i tułowia, to dochodzi
学び始める
wzrostu ciśnienia w obrębie klatki piersiowej, ponieważ robimy to na wydechu. A wydech zmniejsza powrót żylny.
Wzrastające ciśnienie w klatce piersiowej powoduje wzrost
学び始める
ciśnienia w żyłach głównych i prawym przedsionku, co obniża gradient ciśnień i powrót żylny. Zmniejsza się wtedy EDV i SV, co spowoduje gwałtowny wzrost HR, a to jest obciążeniem dla serca.
W przeciwieństwie do wysiłku statycznego (w którym mięśnie kurczą się izometrycznie), podczas wysiłku dynamicznego mięśnie kurczą się
学び始める
zmieniając swoją długość i tym samym wykonują pracę (skurcze izotoniczne lub mieszane).
HR
学び始める
-HR – wzrasta w obu rodzajach wysiłku (aktywacja układu współczulnego)
SV
学び始める
w wysiłku statycznym najczęściej nie zmienia się lub spada, w dynamicznym wzrasta
-TPR
学び始める
w wysiłku statycznym rośnie, w dynamicznym nie zmienia się bądź obniża się
powrót zylny
学び始める
– w wysiłku statycznym maleje, w dynamicznym rośnie
cisnienie skurczowe
学び始める
wzrasta w obu rodzajach wysiłku
cisnienie rozkurczowe
学び始める
wzrasta w wysiłku statycznym, nie zmienia się lub maleje podczas wysiłku dynamicznego
Dla wysilku statycznego charakterystyczny jest
学び始める
DUŻY WZROST CISNIENIA TETNICZNEGO (przy duzych obciazeniach cisnienie skurczowe 200-250 mm Hg a rozkurczowe 130-150 mm Hg).
Zmiany czynnosci ukladu krazenia podczas wysilkow statycznych NIE wykazuja zaleznosci od
学び始める
zapotrzebowania na tlen.
Zwiekszenie pojemnosci minutowej serca zależy tylko od
学び始める
HR ponieważ OBJETOSC WYRZUTOWA BEZ ZMIAN lub MNIEJSZA.
Reakcja ukladu krazenia na wysilki statyczne jest proporcjonalna do
学び始める
wzglednej sily skurczu miesni.
Jesli sila skurczu statycznego przekracza 60-70% maksymalnej sily skurczu dochodzi do
学び始める
zamkniecia doplywu krwi do wlokien miesniowych - czyli odciety dostep tlenu, hormonow, substratow energetycznych, jedyne zrodlo E to glikogen
ktory wysilek jest bardziej korzystny,
学び始める
statyczny wiadomo mniej).

コメントを投稿するにはログインする必要があります。