Prawa i zasady w fizyce

 0    15 フィッシュ    saren
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
Energia kinetyczna
学び始める
Energia kinetyczna ciała równa jest pracy, jaką należy wykonać, by to ciało rozpędzić od prędkości 0 (względem przyjętego układu odniesienia) do danej prędkości.
Energia potencjalna
学び始める
Energią potencjalną (Ep) nazywamy energię ciała pozostającego w spoczynku. Wyróżniamy dwa rodzaje energii potencjalnej:
Prędkość kątowa
学び始める
Wielkość wektorowa opisująca ruch obrotowy (np. ruch po okręgu). Jest wektorem (pseudowektorem) leżącym na osi obrotu i skierowanym zgodnie z regułą śruby prawoskrętnej.
Prędkość liniowa
学び始める
Prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym jest stała (zarówno jej kierunek i wartość).
Moment pędu punktu materialnego
学び始める
momentem pędu ciała nazywamy iloczyn wektorowy promienia wodzącego ciała i jego pędu:
energia kinetyczna bryły
学び始める
Energia kinetyczna bryły jest równa sumie energii kinetycznych wszystkich punktów materialnych tej bryły
Bezwładność
学び始める
właściwość wszystkich ciał materialnych, polegająca na tym, że w inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa siła lub działające siły równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnym lub pozostaje w spoczynku.
Moment bezwładności
学び始める
Miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym względem określonej, ustalonej osi obrotu.
Moment siły
学び始める
Moment siły (moment obrotowy) siły F względem punktu O – iloczyn wektorowy promienia wodzącego r, o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły, oraz siły F:
Moment pędu bryły sztywnej
学び始める
Moment pędu bryły sztywnej L będzie równy sumie momentów pędu poszczególnych punktów bryły
Kiedy energia mechaniczna jest stała?
学び始める
W przypadku ruchu ciał w polu grawitacyjnym bez tarcia. Ciało może lecieć itp. Jednak nie może występować tarcie, lub inne sytuacje, w których energia mechaniczna ulega zmianom (np. oddawanie energii za pomocą sił elektrycznych, czy magnetycznych.
1 zasada zachowania energii mechanicznej
学び始める
W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała. Emechaniczna = const
Zasada zachowania pędu
学び始める
Jeżeli na jakiś układ ciał nie działają siły (oddziaływania) zewnętrzne, wtedy układ ten ma stały pęd. Czyli, zapisując to wzorami: jeżeli F = 0, to p = const Lub jeszcze inaczej: Zmienić pęd układu może tylko siła działająca z zewnątrz układu.
pęd
学び始める
wielkość fizyczna opisująca ruch obiektu fizycznego. Pęd mogą mieć wszystkie formy materii, np. ciała o niezerowej masie spoczynkowej, pole elektromagnetyczne, pole grawitacyjne.
Zasada zachowania momentu pędu
学び始める
Moment pędu bryły pozostaje stały, gdy nie działa na nią żaden moment siły zewnętrznej.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。