present perfect

 0    25 フィッシュ    malwinarysz
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
przez godzinę
学び始める
for a hour
przez miesiące
学び始める
for the months
przez 3 minuty
学び始める
for 3 minutes
przez lata
学び始める
for years
od wiekow
学び始める
for ages
od naszego ślubu
学び始める
since our wedding
odkąd się urodziłem.
学び始める
since I was born.
Od 14.00
学び始める
Since 2 p.m.
Ostatnio byłem bardzo zajęty.
学び始める
I have been super busy lately.
Czy mówiłem ci ostatnio, że cię kocham
学び始める
Have I Told You Lately That I Love You
Co ostatnio przygotowałeś?
学び始める
What have you read recently?
Rozmawiałem z trzema osobami.
学び始める
I have spoken to three people.
Widzieli ten film dwa razy.
学び始める
They have seen this film twice.
Właśnie umyłem włosy.
学び始める
I have just washed my hair.
Anna już skończyła.
学び始める
Anna has already finished.
Mieszkam tu od 2 lat.
学び始める
I have lived here for 2 years.
Mieszkałem tu przez 2 lata.
学び始める
I lived here for 2 years.
ten tydzień
学び始める
this week
To już drugi raz się poznaliśmy.
学び始める
This is the second time we've met.
Byłeś w Londynie?
学び始める
Have you been to London?
Byłem prawie pięć razy.
学び始める
I've been to almost five times.
jestem w Londynie od roku.
学び始める
I've been in London for a year.
przed / zanim / wcześniej
学び始める
before
zamiatać podłogę
学び始める
sweep the floor
od kiedy byłam dzieckiem
学び始める
since I was a child

コメントを投稿するにはログインする必要があります。