Rektion (adj)

 0    55 フィッシュ    pawelsiara
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
zależny, uzależniony od
Jestem uzależniony od cukru
学び始める
abhängig von + Dativ
Ich habe eine Abhängigkeit von Zucker
denerwujący (na coś)
Nie chciałbym się na ciebie wiecej denerwować
学び始める
ärgerlich über + Akkusativ
Ich möchte über dich nicht mehr ärgerlich sein
biedny w
Cukier ma mało tłuszczu
学び始める
arm an + Dativ
Zucker ist arm an einem Fett
uważny na coś
Bądź uważny na tych ludzi
学び始める
aufmerksam auf + Akkusativ
Sei aufmerksam auf diese Leute.
zaprzyjaźniony z
学び始める
befreundet mit + Dativ
Ich bin mit dir befreundet gewesen
zachwycony czymś, kimś
Jestem zachwycony krajobrazem
学び始める
begeistert von + Dativ
Ich bin von dieser Landschaft begeistert
zachwycony z powodu czegoś
Jestem zachwycony z powodu naszego spotkania
学び始める
begeistert über + Akkusativ
Ich bin über unseres Treffen begeistert
pomocny przy
On powinien być pomocny przy pracy
学び始める
behilflich bei + Dativ
Er soll bei der Arbeit behilflich sein.
byc z czyms obeznanym
Oni są zaznajomieni z prawem
学び始める
bekannt mit + Dativ
Sie sind sehr bekannt mit den Gesetzen
lubiany wśród
On jest popularny wśród młodych dziewczyn
学び始める
beliebt bei + Dativ
Er ist beliebt bei jungen Mädchen
gotowy do
Czy jesteś gotowy na tą przygode?
学び始める
bereit zu + Dativ
Bist du bereit zu diesem Abenteuer?
sławny, słynny z czegoś
Miasto jest znane z zamku
学び始める
berühmt für + Akkusativ
Die Stadt ist berühmt für den Schloss
zatroskany o
Matka jest zatroskana o swoje dzieci
学び始める
besorgt um + Akkusativ
Eine Mutter ist um ihre Kinder besorgt
blady z
On jest blady ze strachu
学び始める
blass vor + Dativ
Er ist vor Angst blass
zły na
Jestem zły na ciebie
学び始める
böse auf + Akkusativ
Ich bin böse auf dich
wdzięczny za
学び始める
dankbar für + Akkusativ
Ich bin für deine Unterstützung sehr dankbar
zazdrosny o (osobę)
On jest o nią zazdrosny
学び始める
eifersüchtig auf + Akkusativ
Er ist auf sie eifersüchtig
zgadzać się z
Zgadzam się z tym artykułem
学び始める
einverstanden mit + Dativ
Ich bin mit diesem Artikel einverstanden
zdziwiony
Byłbym zdumiony wynikiem
学び始める
erstaunt über + Akkusativ
Ich würde über das Ergebnis erstaunt sein
zdecydowany na
Zdecydowałem się na podróż do Chin
学び始める
entschlossen zu + Dativ
Ich bin zu der Reise nach China entschlossen
rozczarowany z
Jestem tobą niestety zawiedziona
学び始める
enttäuscht von + Dativ
Ich bin leider von dir enttäuscht
zdolny do
Jestem zdolny do wszystkiego
学び始める
fähig zu + Dativ
Ich bin zu Allem fähig
gotowy z
学び始める
fertig mit + Dativ
Ich bin mit dir fertig
grzeczny, uprzejmy do
Chciałbym żebyś był na nich miły
学び始める
freundlich zu + Dativ
Ich möchte dich freundlich zu Ihnen machen
zadowolony, rad z
Jestem zadowolony z jedzenia
学び始める
froh über + Akkusativ
Ich bin über das Essen froh
stosowny, właściwy dla
Ten garnitur nie jest dla mnie
学び始める
geeignet für + Akkusativ
Dieser Anzug ist nicht für mich geeignet
odpowiedni do
Ten garnitur nie pasuje do tych butów
学び始める
geeignet zu + Dativ
Dieser Anzug ist nicht zu diesen Schuhen geeignet
dosyć, dość czegoś
Ta ilość pieniedzy nie jest wystarczająca dla mnie
学び始める
genug für + Akkusativ
Diese Geldmenge ist für mich nicht genug
zaciekawiony (pełen napięcia) z powodu,
Ciekawi mnie przyszłość
学び始める
gespannt auf + Akkusativ
Ich bin auf die Zukunft gespannt
obojętny wobec
学び始める
gleichgültig gegenüber + Dativ
Heutzutage sind die Menschen gegeneinander gleichgültig
szczęśliwy z
学び始める
glücklich über + Akkusativ
Wir sind über den Geburtstag glücklich
uprzejmy, grzeczny do
学び始める
höflich zu + Dativ
Warum bist du zu ihm so höflich?
miły, kochany
学び始める
lieb zu + Dativ
Ich bin zu dir lieb
nieufny, podejrzliwy w stosunku do
学び始める
misstrauisch gegenüber + Dativ
Ich war gegenüber der Lehrerin misstrauisch
zazdrosny, zawistny na coś
学び始める
neidisch auf + Akkusativ
Sei nicht auf mich neidisch
miły do
学び始める
nett zu + Dativ
Du bist nett zu mir
pożyteczny, korzystny dla
To nowe prawo jest korzystne dla małych firm
学び始める
nützlich für + Akkusativ
Das neue Gesetz ist für die kleinen Unternehmen nützlich
bogaty w
Ziemia jest bogata w żelazo
学び始める
reich an + Dativ
Der Boden ist an dem Eisen reich
szkodliwy dla
Nadmiar CO2 jest szkodliwe dla środowiska
学び始める
schädlich für + Akkusativ
Der Überschuss/Zu viel Kohlendioxid ist für die Umwelt schädlich
winny
学び始める
schuld an + Dativ
Der Mann ist an dem Mord schuld
trudny dla
学び始める
schwierig für + Akkusativ
Diese Aufgabe ist für mich zu schwierig
dumny z
学び始める
stolz auf + Akkusativ
Ich auf bin stolz auf dich
smutny z powodu
Jestem smutny z tego powodu
学び始める
traurig über + Akkusativ
Darüber bin ich traurig
typowy dla
学び始める
typisch für + Akkusativ
Das ist ganz typisch für Deutsche
przekonany o czymś
O tym (nie) jestem przekonany
学び始める
überzeugt von + Dativ
Davon bin ich ganz/nicht überzeugt
odpowiedzialny za
学び始める
verantwortlich für + Akk
Die Eltern sind für die Kinder verantwortlich
zamężna, żonaty z
学び始める
verheiratet mit + Dativ
Das ist ein Mann, mit dem ich verheiratet bin
zaręczony z
学び始める
verlobt mit + Dativ
Ich möchte mit dir verlobt sein
różny od
Jabłka są różne od gruszek
学び始める
verschieden von/unterschiedlich von + Dativ
Äpfel sind von Birnen verschieden/unterschiedlich
pokrewny z
Małpy są spokrewnione z ludzmi
学び始める
verwandt mit + Dativ
Affen sind mit den Menschen verwandt
pełny, pełen czegoś
Jestem pełny pomysłów
学び始める
voll von + Dativ
Ich bin voll von Ideen
ważny dla
学び始める
wichtig für + Akk
Angela Merkel meint dass die Corona-Massnahmen für Deutschland sehr wichtig sind
wściekły na
学び始める
wütend auf + Akkusativ
Ich bin wütend auf dich
wściekły z powodu
Mimo, że popełniłem błąd, moi rodzice nie są na mnie wściekli
学び始める
wütend über + Akkusativ
Obwohl ich einen Fehler gemacht habe, sind meine Eltern über mich nicht wütend
zadowolony z, usatysfakcjonowany
Lars przeszedł przez wiele trudności w swoim życiu, mimo to jest bardzo usatysfakcjonowany swoją sytuacją
学び始める
zufrieden mit + Dativ
Lars hat viele Schwierigkeiten in seinem Leben erfahren, trotzdem ist er mit seiner Situation zufrieden.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。