Rozmówki hiszpańskie. Dane osobowe cz. 1/3

5  1    25 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
Proszę pokazać dokument tożsamości.
学び始める
¿Puedo ver su su documento de identidad, por favor?
Proszę wypełnić ten formularz.
学び始める
Rellene este formulario.
Proszę złożyć podpis.
学び始める
Ponga su firma.
Którego dzisiaj mamy?
学び始める
¿A qué día estamos hoy?
Dzisiaj jest 6 stycznia 2009 r.
学び始める
Hoy estamos a 6 de enero 2009.
Imię
学び始める
Nombre
Nazwisko
学び始める
Apellido
Nazwisko panieńskie
学び始める
Apellido de soltera
Imiona rodziców
学び始める
Nombres de los padres
Data i miejsce urodzenia
学び始める
Fecha y lugar de nacimiento
Płeć
学び始める
Sexo
Kobieta
学び始める
Mujer
Mężczyzna
学び始める
Hombre
Obywatelstwo
学び始める
Ciudadanía
Narodowość
学び始める
Nacionalidad
Zawód
学び始める
Profesión
Wykształcenie
学び始める
Nivel de instrucción
podstawowe
学び始める
básico
średnie
学び始める
secundario
wyższe
学び始める
superior
zawodowe
学び始める
profesional básico
Stan cywilny
学び始める
Estado civil
panna
学び始める
soltera
kawaler
学び始める
soltero
mężatka
学び始める
casada

コメントを投稿するにはログインする必要があります。