Rozmówki niemieckie. Strony świata cz. 1/1

4.5  1    22 フィッシュ    VocApp
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
wschód
学び始める
der Osten
na wschodzie
学び始める
im Osten
na wschód
学び始める
nach Osten
zachód
学び始める
der Westen
na zachodzie
学び始める
im Westen
na zachód
学び始める
nach Westen
północ
学び始める
der Norden
na północy
学び始める
im Norden
na północ
学び始める
nach Norden
południe
学び始める
der Süden
na południu
学び始める
im Süden
na południe
学び始める
nach Süden
północny wschód
学び始める
der Nordosten
północny zachód
学び始める
der Nordwesten
południowy wschód
学び始める
der Südosten
południowy zachód
学び始める
der Südwesten
W której części kraju pan/pani mieszka?
学び始める
In welchem Teil des Landes wohnen Sie?
Mieszkam na ... kraju.
学び始める
Ich lebe im ... des Landes.
wschodzie
学び始める
Osten
zachodzie
学び始める
Westen
północy
学び始める
Norden
południu
学び始める
Süden

Fiszki do nauki stron świata po niemiecku - jak zacząć się przygotowywać do rozmów codziennych?

Fiszki z rozmówkami w języku niemieckim są bardzo popularne w użyciu. Popularność ta wynika z ułatwienia w nauce języka niemieckiego na poziomie podstawowym. Łatwo jest pracować samemu w domu, kiedy zamiast wertować słowniki internetowe lub papierowe, w jednym miejscu możemy odnaleźć całą tematykę danego bloku słownictwa. Uczymy się wówczas skutecznie i szybko, bo energia włożona w zapamiętywanie może się koncentrować na celu edukacyjnym, bez niepotrzebnych rozproszeń. Fiszki do nauki języka niemieckiego, tematycznie przygotowane wokół słownictwa orientacji przestrzennej i geograficznej są przejrzyste i spójne w swej konstrukcji metodycznej. Zawierają one bowiem nie tylko poszczególne słowa, jako izolowany słowniczek nazw Wschodu, Zachodu, Północy i Południa, ale i wyrażenia typu: "mieszkam na południu kraju". To przydatne rozwiązanie maksymalizuje proces uczenia się i daje satysfakcję szybkich postępów, bo już po chwili nauki umiemy nazywać strony świata i kierunki przestrzeni.

Strony świata po niemiecku - nauczysz się ich z rodzajnikami!

Fiszki przygotowane zostały tak, by uczący się nie popełniał błędów przyswojenia niepoprawnych konstrukcji językowych. W języku niemieckim konstrukcje rodzajnikowe to spore wyzwanie dla początkujących, gdyż trzeba je zapamiętać ucząc się każdego nowego słowa. Fiszki są niezawodne edukacyjnie i w tym aspekcie. Ucząc się słowa "Wschód" od razu zapamiętujemy je z poprawnym rodzajnikiem "der Osten". Kolejny wiersz fiszki natychmiast wprowadza również pokrewne wyrażenie "na Wschodzie", czyli "im Osten". W ten sposób pracujemy nie tylko z bieżącym słownictwem, ale i całą strukturą lingwistyczną języka niemieckiego.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。