Rzeczpospolita od śmierci Kazimierza Jagiellończyka do III rozbioru (poziom gimnazjum)

5  1    29 フィッシュ    lenka1
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
W którym roku elektor branderburski uzyskał niezależność Prus?
学び始める
W 1657 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej w 1683 r.?
学び始める
Jan III Sobieski
Jakie trzy państwa brały udział w I rozbiorze Rzeczypospolitej?
学び始める
Rosja, Austria, Prusy
Skąd wywodziła się dynastia Wazów?
学び始める
Ze Szwecji
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Stanisławem Augustem Poniatowskim?
学び始める
August III
Kto był władcą Rzeczypospolitej po Władysławie IV Wazie?
学び始める
Jan II Kazimierz
W którym roku umarł Kazimierz Jagiellończyk?
学び始める
W 1492 r.
W którym roku została wydana Konstytucja nihil novi?
学び始める
W 1505 r.
W którym roku Prusy zostały zsekularyzowane?
学び始める
W 1525 r.
W którym roku umarł Zygmunt August?
学び始める
W 1572 r.
W którym roku została zawarta Unia Lubelska?
学び始める
W 1569 r.
W którym roku został uchwalony akt konfederacji warszawskiej?
学び始める
W 1573 r.
W którym roku miała miejsce pierwsza wolna elekcja na władcę Rzeczypospolitej?
学び始める
W 1573 r.
W którym roku Warszawa została stolicą Rzeczypospolitej?
学び始める
W 1596 r.
W którym roku miała miejsce bitwa pod Kirholmem?
学び始める
W 1605 r.
W którym roku wybuchło powstanie kozackie dowodzone przez Chmielnickiego?
学び始める
W 1648 r.
W jakich latach trwał tzw. potop szwedzki?
学び始める
W latach 1655-1660
W którym roku miał miejsce tzw. Sejm niemy?
学び始める
W 1717 r.
W którym roku Stanisław August Poniatowski został królem?
学び始める
W 1764 r.
W którym roku miał miejsce I rozbiór Rzeczypospolitej?
学び始める
W 1772 r.
W którym roku powstała Komisja Edukacji Narodowej?
学び始める
W 1773 r.
W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?
学び始める
W 1791 r.
W którym roku miał miejsce III rozbiór Rzeczypospolitej?
学び始める
W 1795 r.
W którym roku miała miejsce insurekcja kościuszkowska?
学び始める
W 1794 r.
W którym roku została zawarta unia brzeska?
学び始める
W 1596 r.
Kto był władcą Rzeczypospolitej przed Janem III Sobieskim?
学び始める
Michał Korybut Wiśniowiecki
Kto był władcą Polski przed Zygmuntem II Augustem?
学び始める
Zygmunt I Stary
Jakie państwa wzięły udział w II rozbiorze Rzeczypospolitej?
学び始める
Prusy, Rosja
Kto był władcą Polski po Kazimierzu IV Jagiellończyku?
学び始める
Jan Olbracht

コメント:

magda 彼は書きました: 2011-01-04 16:06:14
trudno odczytać napisy na memory, bo zasłaniają inne kawałki

kuba99r 彼は書きました: 2011-01-10 18:25:57
nie widać napisów w memory bo są zasłaniane

コメントを投稿するにはログインする必要があります。