Sightseeing and tourism

 0    8 フィッシュ    pplesa3
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
touristy
This place is very touristy in the summer. // We did a lot of touristy things on vacation.
学び始める
touristy 英語で
turystyczny
To miejsce jest bardzo turystyczne latem. // Zrobiliśmy wiele turystycznych rzeczy na wakacjach.
touristic
There aren't many touristic attractions in this city. // We are seeing a high level of touristic development.
学び始める
turystyczny
W tym mieście nie ma wielu obszarów turystycznych. // Obserwujemy wysoki poziom rozwoju turystyki.
historic
We live in historic times. // That was the most historic battle in the war.
学び始める
historyczny
Żyjemy w czasach historycznych. // To była najbardziej historyczna bitwa w wojnie.
historical
He strove for historical accuracy in the movie. // The kings are listed in historical order.
学び始める
historyczny
W filmie dążył do historycznej dokładności. // Królowie są wymienieni w kolejności historycznej.
picturesque
The country is full of picturesque villages.
学び始める
malowniczy
Kraj jest pełen malowniczych wiosek.
cosmopolitan
Immigration transformed the city into a cosmopolitan metropolis. // Many cosmopolitan people live here.
学び始める
kosmopolityczny
Imigracja przekształciła miasto w kosmopolityczną metropolię. // Mieszka tu wielu kosmopolitycznych ludzi.
remote
It's difficult to get to there because it's very remote.
学び始める
odległy
Trudno się tam dostać, ponieważ jest bardzo odległy.
lively
The people here are very lively.
学び始める
żywy
Ludzie tutaj są bardzo żywi.

コメントを投稿するにはログインする必要があります。