slowka rozdzial 3

 0    38 フィッシュ    leonzielinski
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 答え
approximately
学び始める
około
kolega
学び始める
colleague
połegać
学び始める
involved
godzina szczytu
学び始める
a rush hour
mylące
学び始める
confusing
wyprzedzała
学び始める
was ahead of
osiągnac
学び始める
reached
wpaść na
学び始める
crash into
zmienily sie na czerwony
学び始める
turned red
zachwycony
学び始める
delighted
korek
学び始める
traffic jam
wystartować
学び始める
started off
stałej prędkości
学び始める
steady speed
ruch uliczny
学び始める
traffic
coraz gorzej
学び始める
getting worse
denerwujący
学び始める
frustrating
pomnik
学び始める
monument
przygoda
学び始める
adventure
trener
学び始める
coach
odbieranie wiadomości
学び始める
receiving messages
dostosowanie do nawigacji satelitarnej
学び始める
adjusting a satnav
gadatliwy
学び始める
talkative
generalnie
学び始める
generally
stereotyp
学び始める
stereotype
wiarygodny
学び始める
credible
zaskakujący
学び始める
surprising
trochę
学び始める
slightly
w rzeczywistości
学び始める
in fact
według
学び始める
according to
zakres
学び始める
range from
mają tendencję do
学び始める
tend to
twierdził,
学び始める
claimed
podczas gdy
学び始める
whereas
zredukować
学び始める
reduce
rocznica
学び始める
anniversary
cimema
学び始める
cimema
służył jako
学び始める
served as a
zawierający
学び始める
containing

コメントを投稿するにはログインする必要があります。